Odd Minde tilldelad Astronomisk Ungdoms Hedersstipendium 2013

DSC_0131

En av AU:s verksamheter är att vi årligen delar ut ett stipendium till en person som bidragit särskilt mycket till att uppfylla det som föreningen ser som sitt syfte, nämligen att främja intresset för astronomi och rymdfart bland unga. För år 2013 har AU:s styrelse utsett Odd Minde till Hedersstipendiat med motiveringen:

Odd Minde har genom sin drivkraft, entreprenörsanda och innovationsförmåga skapat stora möjligheter för unga att utveckla sitt intresse för astronomi och rymdfart. I sin roll som grundare av och projektledare för Rymdgymnasiet har Odd influerat en hel generation unga rymdintresserade.

Odd är en mycket speciell person, alltid med otroligt många bollar i luften som han hanterar med en närmast omänsklig drivkraft och engagemang. För 11 år sedan startade han bland annat Rymdgymnasiet, en friskola i Kiruna med inriktning mot rymden. Detta har möjliggjort att rymdintresserade ungdomar från hela Sverige kunnat söka sig till en gemensam plats för att bilda vänskapsband med likasinnade och fördjupa sig i sitt intresse. 

DSC_0101

Tillsammans med de andra lärarna på Rymdgymnasiet har han genom åren undervisat och inspirerat över 400 elever (se honom på bilden till höger när han räknar på det). Detta märks tydligt på hans fansida på Facebook som i skrivande stund närmar sig 200 likes, majoriteten av vilka är från gamla elever, alla vilka han gjort starka och ihållande intryck på. På bilden nedan syns hedersstipendiaten tillsammans med nästan halva styrelsen.

Stipendiesumman uppgick till (1 astronomisk enhet) $$\cdot$$ (Nobelprisets prissumma under 00-talet)$$^{-1}\cdot \xi$$ kronor, där $$\xi$$ är en konstant $$1.00\cdot 10^{-2}$$ kronor$$^2$$ m$$^{-1}$$, avrundat till hela ören. 

DSC_0121

Varukorg