Skenbar och absolut magnitud

Hej allesammans! Som mitt första inlägg tänkte jag introducera ett enkelt men grundläggande begrepp inom astronomi, nämligen begreppet magnitud – vilket vanligen talas om som antingen skenbar magnitud eller absolut magnitud.

Vad är magnitud?

Begreppet magnitud är vanligt inom många olika branscher, men när man pratar om det inom astronomi så menar man vanligtvis ljusstyrkan för ett visst objekt. Till exempel har solen en viss magnitud, lika väl som månen, planeterna i solsystemet, galaxer, stjärnorna du ser på natten, kometer, ja allt som syns har sin magnitud.  Magnitudsystemet är en negativ skala, t.ex. så har solen en skenbar magnitud på ca $$-27$$, samt fullmånen ca $$-13$$. Som ni ser är solens magnitud ”mindre” än månens, det beror på att magnitudskalan är negativ. Det vill säga ljusare objekt har en mer negativ siffra än svagare objekt. Ytterliggare ett exempel är Andromedagalaxen med en skenbar magnitud på cirka $$+3.44$$.

Magnitudsystemet är ett effektivt sätt för att kunna praktiskt jämföra ljusstyrkan mellan olika objekt. Vilket är väldigt vanligt inom många olika delar av astronomin. Magnituden för ett objekt beror både på objektets luminositet och avståndet mellan observatören och objektet. Viktigt också är att magnitudskalan är en logaritmisk skala.

Skillnaden på skenbar magnitud och absolut magnitud

Den skenbara magnituden är den magnitud vi ser ifrån den platsen vi befinner oss på. Det vill säga om du står på Mars så har solen en annan skenbar magnitud, ty du är längre bort ifrån solen, och solen uppfattas därmed något svagare jämfört med om du befinner dig hemma på jorden.

Men lyckligtvis har man definierat ett begrepp för att kunna jämföra magnituden på ett mer praktiskt sätt, nämligen absolut magnitud. Per definition är det den magnitud ett objekt skulle uppfattas som om objektet befann sig på ett avstånd $$10$$ parsec ($$32.6$$ ljusår) ifrån observatören.

Om vi hade beräknat solens absoluta magnitud (d.v.s. om vi låtsas ”placera” solen på ett avstånd $$10$$ parsec bort) så får vi att dess magnitud är cirka $$+4.86$$. Om vi jämför med stjärnan Sirius i stjärntecknet stora hunden så har Sirius en absolut magnitud på cirka $$+1.4$$. Notera att Sirius är den ljusaste stjärnan på natthimmelen, med en skenbar magnitud på cirka $$-1.46$$.

Relation till temperaturen för stjärnor

En intressant anmärkning är att magnituden för ett visst objekt är olika beroende på i vilken våglängd man mäter. Vanligtvis pratar man om magnituden för en stjärna i färgbandet B eller i färgbandet I, alltså en uppskattning av stjärnans magnitud i blåa våglängder samt röda våglängder. Om man subtraherar den uppmätta magnituden i B med det uppmätta värdet i visuellt ljus (V) så kan man med hjälp utav Wien’s lag beräkna temperaturen för en stjärna, det även kallade (BV)-värdet.

Mvh,
Robin7_1

Varukorg