Stödmedlemskap instiftat

Astronomisk Ungdom är en ungdomsorganisation för unga rymdnördar. Ändå tycker vi inte det skulle kännas bra att utesluta medlemmar när de når en viss ålder, eller neka personer medlemskap för att de är äldre än en viss ålder. Alla som gillar rymden och sympatiserar med föreningens syfte är välkomna.

Men för att inte AU ska bli som alla andra astronomiföreningar i Sverige, dvs en liten klubb med äldre män, så måste vi aktivt arbeta för att bibehålla vår tydliga ungdoms-nisch på fler sätt än bara genom att föreningen har ordet ”ungdom” i sitt namn. Därför beslutade förra årsmötet att instifta en stödmedlemskapsform för alla 26 år eller äldre. För de som inte längre lever på sina föräldrar eller på CSN finns det alltså nu möjlighet att vara stödmedlem och betala en medlemsavgift. Detta av flera anledningar: 1. Vid 26 år är man faktiskt vuxen, 2. Vi får bara bidrag från Ungdomsstyrelsen för medlemmar 25 år eller yngre, 3. Vid 26 års ålder har man sannolikt börjat få riktig lön på kontot varje månad, 4. Vi har inget emot att få in lite medlemsavgifter.

Årsmötet satte denna medlemsavgift för medlemmar 26 år eller äldre till 250 kr/år. Denna avgift råkar sammanfalla med medlemsavgiften i Svenska Astronomiska Sällskapet, så antingen kan man överväga att bli medlem där istället (och samtidigt få tidskriften Populär Astronomi fyra gånger per år), eller varför inte vara medlem i och stödja båda?

Är du 26 år eller äldre kan du alltså stödja AU:s arbete genom att bli stödmedlem! Man blir det genom att sätta in 250 kr på bankgiro 128-8778, samt fylla i bli-medlem-formuläret som vanligt.

/M

Uppdatering efter årsmötet 2015: numera är ordinarie medlemskap öppet för alla oavsett ålder, men man får bara Populär Astronomi och man är 6-25 år gammal. Stödmedlemskap kan lösas för 500 kr/år för den som vill stödja föreningen ekonomiskt.

Varukorg