Nu (25 oktober 2013) är det drygt ett år sedan som AU startades (13 oktober 2012). Ända sedan start har vi växt mer och snabbare än vi hade vågat hoppas på. I skrivande stund är vi hela 171 medlemmar and counting!

Hur ser då statistiken över våra medlemmar ut? Hur gamla är vi, hur ser könsfördelningen ut, och var i landet bor vi?

Ålder

ålder I histogrammet ovan visas åldersfördelningen (givet i födelseår) hos medlemmarna i Astronomisk Ungdom. Fördelningen har sitt centrum runt födelseåren 1994-1996, dvs där man fyller 17-19 år. Majoriteten av våra medlemmar går alltså på gymnasiet eller de första åren på universitetet, eller motsvarande.

Kön

kön I cirkeldiagrammet ovan visas könsfördelningen hos våra medlemmar. Vi är ca 40 % tjejer och 60 % killar.

Ort

ort På kartan ovan visas var våra medlemmar bor. Vi är glada över att hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr, samt både storstäderna och landsbygden, finns representerat.

Och fler ska vi bli.