Prao 2013 på Onsala rymdobservatorium

Av: Anna Börjeson Kennedy, Samuel Gradén, Emelie Håkansson och Hugo Simonsson.

Första dagen
Vi kom hit ungefär vid 9 tiden och fick en introduktion på observatoriet och lite grunder om rymden. Med lite mer vetande om vad som hände i anläggningen fick vi lyssna på Michael Lindqvist och höra vad han jobbade med. Han förklarade att han forskade om hur stjärnor dör och svarade på våra frågor angående hur roligt det är att vara astronom och hur observatoriet får pengar via Chalmers och Vetenskapsrådet. Efter det träffade vi Kirsten Kraiberg Knudsen som gick igenom galaxer och hur man mäter avstånd i universum och små vinklar i bågsekunder. Hon introducerade oss till Galaxy Zoo – en hemsida där man hjälper till med att klassificera galaxer – som vi höll på med fram till lunch. Och efter lunch fortsatte vi med Galaxy Zoo hela eftermiddagen.

Andra dagen
Vi fortsatte med Galaxy Zoo, men skulle också skriva en sida eller två med instruktioner om hur man använde programmet och varför det hjälper astronomer. Sedan gick vi till radioteleskopet LOFAR där vi sökte efter hål i plaststängslet och kollade att allt såg rätt till. Efter lunch följde vi med några elever på Jensens gymnasium i Göteborg på studiebesök till 20-metersteleskopet och sedan ner till utställningen.

Tredje dagen
Vi började dagen med att vara med vid ett möte för astronomerna vid Chalmers där deltagarna diskuterade bl.a. undervisning på Chalmers, mötet var självklart på engelska. Efter detta presenterade Robert Cumming sig, han som skulle vara vår prao-ledare, men som tyvärr var sjuk de första dagarna. Han berättade om sina jobb, som astronom och som redaktör på tidningen Populär Astronomi. Sedan blev vi skickade till Mitra Hajigholi nere vid utställningen där hon berättade om SALSA-teleskopet, om hur det fungerade och varför. Tyvärr uppstod det några tekniska fel och vi kunde inte använda teleskopet. Efter lunch gick vi runt och intervjuade några anställda om vad de jobbade med. Efter det jobbade vi lite med med Galaxy Zoo och även med beta-versionen av nya Radio Galaxy Zoo fram till att Mitra kom och vi äntligen kunde använda SALSA-teleskopet.

Fjärde dagen
Vi försökte använda SALSA själva, vilket visade sig vara svårt samtidigt som vi skrev ner vad som kunde upplevas som svårt med programmet enligt en vanlig 13-åring. Kl. 10:30 gick vi på en föreläsning om geodesi i seminarierummet som handlade om hur olika förändringar i havsnivå är på olika ställen runt om på jorden. Det var spännande att få reda på att is kan attrahera vatten på grund av gravitation. Efter lunch letade vi eventuella spår av aliens med hjälp av SALSA och Eskil Varenius. Sedan gav René Liseau oss en föreläsning om planeter, och vi letade i listor över solar med ringar och solar med exoplaneter, men fann inget samband mellan dem.

Femte dagen
På morgonen lyssnade vi på Kay Justtanont om de största stjärnorna, som till exempel VY CMa, som är den största stjärnan som man känner till i går galax. Vår slutsats blev att vår sol är väldigt liten. Sedan fick vi äran att bli fotograferad av John och Viktor som praoade i observatoriets elektroniklabb. Av Kay fick vi sedan ett uppdrag att klippa och klistra två modeller utav James Webb-teleskopet.

Utvärdering
Vi hade kul och vi känner att vi har lärt oss en hel del både om rymden och om vad som pågår i ett rymdobservatorium.

prao-onsala-rymdobservatorium
Emelie, Anna, Hugo och Samuel framför 25-metersteleskopet vid Onsala rymdobservatorium.
Foto: Viktor Lundqvist och John Andersson
Varukorg