CERN bekräftar existensen av exotiska hadroner

Det händer kul saker på CERN i Schweiz. Den nionde april publicerades en artikel på CERN:s hemsida i vilken  existensen av en exotisk hadron, bestående av 4 kvarkar, bekräftas

I partikelacceleratorn LHC (Large Hadron Collider) på CERN accelererar man partiklar till hastigheter extremt nära ljusets, för att sedan krocka dem med varandra. Krockarna genererar extrema energinivåer, på vilka märkliga partiklar som som aldrig ses på ”vanliga” energinivåer dyker upp. Man fann den nya partikeln, Z(4430), på en energinivå motsvarande den en mikrosekund efter Big Bang. 

Existensen av den här typen av partikel har tidigare varit förutspådd av både teori och tidigare experiment, men det är först nu man känner sig tillräckligt säker på sina resultat för att anse att partikelns existens är bevisad.  Partikeln förekommer inte naturligt, men man tänker sig på CERN att man genom fyndet kan lära sig mer om den starka kraftens beteende, samt förbättra dagens förståelse av neutronstjärnor. 

En hadron är en partikel som påverkas av den starka kraften, en av de fyra fundamentala naturkrafterna. Enligt den normala modellen för hadroner finns det två typer; mesoner (bestående av en kvark och en antikvark) samt baryoner (bestående av tre kvarkar). Nu har man på CERN för första gången bevisat existensen av en hadron som inte stämmer in i den klassiska modellen, en hadron bestående av fyra kvarkar. 

Partikelfyndet visar på att vi fortfarande har saker att upptäcka om de 4,6 procent av vanlig materia som finns i universum. Något som väcker nyfikenhet om vad vi kan komma att finna då vi lär oss mer om det universum till största del består av – den mörka materian och den mörka energin. 

Källor och ytterligare läsning: 

http://map.gsfc.nasa.gov/news/index.html

http://home.web.cern.ch/about/updates/2014/04/lhcb-confirms-existence-exotic-hadrons

(Foto: CERN)

Varukorg