Studie visar att bakterier kan kolonisera Mars

Enligt forskning bedriven ombord på den internationella rymdstationen, ISS, finns det bakterier som kan kolonisera Mars – ett problem man vill finna en lösning på. 

Att liv från Jorden kan överleva på Mars är alltså ingenting man ser positivt på. Forskningen bedrivs inte som ett steg mot att etablera en bakteriepopulation på mars, utan snarare för att effektivisera saneringen av de rymdfarkoster som vi skickar till den röda planeten, och därmed förhindra en sådan kolonisering.

Bakterien firmicute phylums är en extremofil som under stress bildar ett skyddande skal omkring sig. Skalet skyddar bakterien från extrema väderförhållanden på jorden, och man ville därför undersöka om det kunde skydda bakterien från klimatet i rymden, samt renhållningsprocesser på rymdfarkoster.

Ett första experiment har genomförts på forskningsanläggningen EXPOSE-E, från ESA, ombord på ISS. Ett antal extremofiler befann sig i 18 månader på EXPOSE-E och exponerades för bland annat extremt lågt tryck, temperaturfluktuationer, solens fulla spektrum av strålning, samt joniserande strålning. Man fann att vissa typer av bakterier faktiskt klarade av påfrestningarna väl. 

Ett andra, oberoende experiment, genomfördes på forskningsanläggningen EuTEF (European Technology Exposure Facility), också denna gång ombord på ISS och under en period på 18 månader. Här fann man att 10-40% av de bakterier man startade experimentet med hade överlevt de 1,5 år de spenderat i mörka rymdförhållanden, och att 85-100% av de bakterier som utsattes för simulerade ”marsförhållanden” på rymdstationen överlevde. 

Sammantaget beskriver man att experimenten uppvisar en 50% eller högre risk för att bakterier skulle överleva en färd till och ett besök på Mars. Men man har också funnit att dessa bakterier är extra känsliga för UV-ljus, och att man därför bör kunna hindra oönskade passagerare genom att exponera dem för sådan strålning. 

Källor:

http://www.techtimes.com/articles/6480/20140504/bacteria-earth-easily-colonize-mars.htm

http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/ast.2011.0736

http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/696.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3371261/

(Foto: NASA)

Varukorg