Ny forskningssatellit i omloppsbana kring Mars

NASA:s rymdfarkost Maven (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) gick framgångsrikt i omloppsbana kring Mars igår, söndag den 21:a september.

Den obemannade farkosten har varit på väg i 10 månader för att ta reda på vad som hände med den idag kalla, torra och ogästvänliga planeten. Kemiska mätningar tyder på att Mars ska ha haft ett varmare och blötare förflutet, och forskare vill med hjälp av avancerade datormodeller se vad som hänt med klimatet genom att analysera atmosfären och hur den har förändras.

Nu väntar en 6 veckors driftsättningsfas som innefattar manövrering in till sin slutliga vetenskapliga bana och test av de instrument som finns ombord. Därefter påbörjas det ett år långa uppdraget av mätningar av sammansättning, struktur och utsläpp av gaser i Mars övre atmosfär och dess samspel med solen och solvinden.

Omloppsbanan runt Mars varierar mellan 150 och 6 200 kilometer ovan planetens yta, där även fem närmare förbipassager kommer att äga rum. Omloppsbanans höjd kommer då sänkas från 150 till 125 kilometer. De mätningar som då utförs ska kunna ge data från där övre och nedre atmosfären möts för att kunna ge forskare en klarare profil över det övre lagret av atmosfären.

Maven använder sig av olika instrument för att mäta och analysera vilka beståndsdelar den övre atmosfären har, hur dessa element beter sig och de roller som solvinden kan ha spelat i att förändra karaktären hos planeten och dess klimat under de senaste miljarder åren. Den bär tre instrumentpaket; en som fokuserar på solvinden och jonosfären av planeten, en för att identifiera egenskaperna på hela den övre atmosfären och jonosfären, samt en masspektrometer som tillhandahålls av Goddard, som kommer att mäta sammansättningen och isotopfördelningen av atomära partiklar.

Datan som kommer att samlats in från Maven skall komplettera de uppgifter som samlas in av vår nyfikna strövare Curiosity som nu är två år in på sin utforskning av planetens yta. Även om Maven är den första i sitt slag, så kommer den strax att få sällskap i sin bana runt Mars av Indiens MOM (Mars Orbiter Mission från ISRO), som beräknas anlända om två dagar. MOM kommer dock att fokusera sin undersökning på metanhalterna och möjliga indikatorer för biologisk aktivitet på planeten.

Varukorg