Ännu ett år har gått till ända, och som brukligt inbjuder det till reflektion över det år som gått. Världen befinner sig i ständig förändring och utveckling, och så även vår unga förening.

Året som gått

Så vad har hänt i föreningen under året? Jo, först och främst har vi vuxit fantastiskt mycket. Runt förra årskiftet firade AU 200 medlemmar. Idag är vi hela 471 stycken!

Icon

Anders Ångström, vars namn nu bärs utav Ångströms Astronomiska Sällskap, AU’s nya lokalavdelning i Uppsala.

Sociala medier
Vi har dessutom mer verksamhet nu än vi hade för ett år sedan. Idag har AU en kommunikatör, Linnéa Lindh, och en gedigen skara skribenter som håller oss uppdaterade genom aktivitet på sociala medier. Vår Facebooksida har under året gått från 96 till 345 likes, och våra Twitter– och Instagram-kanaler växer de med.

Lokalavdelningar
I takt med att antalet medlemmar har växt så har även ett antal lokalföreningar fötts. Under hösten har lokala AU-organisationer bildats i Stockholm, Uppsala, och Örebro, och fler kommer det att bli. Det är otroligt roligt att se att intresset för lokal verksamhet är så stort.

Samarbeten
AU samarbetar idag med Svenska Astronomiska Sällskapet (som deras ungdomsförening), med Förbundet Unga Forskare och Unga Forskare Stockholm (som medlemsförening), men särskilt vill vi lyfta fram vårt nya samarbete med Astrosweden. Förutom att de hjälper till att marknadsföra AU så gör de våra nya projekt Luna möjligt.

Projekt Luna
Luna är ett projekt där medlemmar ute i landet kan få låna ett 8″ Dobson-teleskop, mot att de tar på sig att visa stjärnhimlen med det för folk på gator och torg runt om i landet. Strax efter årsskiftet kommer teleskop att skickas ut till medlemmar runt om i landet så att både barn och vuxna kan få se exempelvis månen eller Jupiter i teleskop.

Luna stars

Projekt Luna symboliseras utav månen.

Hedersstipendium
Något vi också gjort under året för att uppmärksamma goda insatser för astronomin är att dela ut vårt årliga hedersstipendium till Marie Rådbo, för att hon genom sina böcker, föredrag, medverkan i press, radio och TV, har gjort astronomin tillgänglig för otaliga barn och unga.

Astronomiläger
AU’s största verksamhet förblir dock våra astronomiläger. I januari hade vi lägret AUrora borealis i Kiruna, i mars gick Ungdomens Star Party av stapeln i Uppsala, och i augusti hölls lägret AstroGlenn i Göteborg. Totalt har ca 90 medlemmar deltagit i lägren, och där träffat nya vänner, lärt sig mycket om astronomi och rymdfart, och inte minst haft otroligt roligt.

Marie Rådbo - Astronomisk Ungdom, stipendium

Deltagare i AstroGlenn och hedersstipendiat Marie Rådbo.

Styrelsen
Föreningens styrelse, som har till uppgift att styra föreningen mellan årsmötena, har under året utvecklat föreningen på det mer organisatoriska planet. Föreningen växter otroligt snabbt och har både medlemmar, verksamhet, lokalavdelningar, och samarbetspartners i hela landet, så det krävs mycket för att allt ska flyta på. Styrelsen har regelbundna möten och i oktober spenderade styrelsen exempelvis en hel helg på Förbundet Unga Forskares kansli i Stockholm där de diskuterade föreningens ekonomi, verksamheter, organisation, och framtid.

Det kommande året

Så inför 2015 ser vi mycket positivt på det gångna året och hoppas att nästa år blir lika utvecklande och spännande. Projekt Luna kommer att köra igång på allvar, Ungdomens Star Party 2015 och kommande årsmöte kommer gå av stapeln i Stockholm i slutet av februari, och redan nu planeras det för fullt inför ett astronomiläger på Öland i sommar.

Från Astronomisk Ungdom önskar vi nu alla ett Gott nytt år! 2015 kommer att bli fantastiskt!