Vintergatan ses i nytt ljus och första stjärnorna yngre än vad vi tidigare trott!

Vintergatan består av mer än bara stjärnor; en ny serie galaktiska kartläggningar har fångat den mångfald av gas, damm, partiklar och magnetfält som finns i vårt hem.
Ovan ser ni bilder tagna av Planck-satelliten, som gett oss en översikt med fyra separata galaxvyer, samt en av dem tillsammans.

De olika färgerna motsvarar olika element, till exempel gas, stoft och energirika partiklar;
Rött indikerar damm, och visar ”värmen” som kommer från dammet i hela Vintergatan. Planck kan fånga detta termiska ljus trots att dammet är extremt kallt, närmare bestämt ca -251 grader Celsius.

Gul gas visar kolmonoxid, som är koncentrerad till områden där nya stjärnor föds.

Grönt visar interaktioner mellan högenergipartiklar. Denna typ av ljus förknippas ofta med varm, joniserad gas nära massiva stjärnor.

Blå visar det ljus som skapas när laddade partiklar far fram och ”fastnar” i Vintergatans magnetfält. Ljuset kommer från när partiklarna accelererar till nära ljusets hastighet och börjar stråla.

Planck-satelliten byggdes för att upptäcka mikrovågsljus, vilket gör att den kan ”se” den kosmiska bakgrundsstrålningen, det ljus som finns kvar från Big Bang då vårt universum uppkom. Plancks studie av den kosmiska bakgrunden hjälper forskarna svara på frågor om universums tidiga barndom, som exempelvis när de första stjärnorna föddes.

Planck-satellitens observationer har tidigare gett oss bilder på det det äldsta ljuset i universum, nya bilder av vårt hem, och nyligen fick vi även reda på att tiden för de första stjärnornas födelse behöver ställas om till cirka 100 miljoner år senare än vad man tidigare trott.
Det nya resultatet baseras på ytterligare ett år av observationer som registrerats av satelliten.

Även om dessa 100 miljoner år kan tyckas försumbart jämfört med universums ålder på ca 13,8 miljarder år, så gör de, enligt Marco Bersanelli som är en av de som jobbar med projektet, en betydande skillnad när det kommer till bildandet av de första stjärnorna.

Den kosmiska bakgrundsstrålningen avslöjar universums hemligheter, berättar ålder och sammansättningen av universum och väcker nya frågor som behöver besvaras.

/Tuvalie

Credit bild 1: ESA / NASA / JPL-Caltech
Credit bild 2: ESA och Planck Collaboration

http://www.space.com/28478-spectacular-milky-way-maps-planck-images.html
http://www.space.com/28468-universe-first-stars-born-late.html

Varukorg