Astronomisk Ungdom har blivit beviljade 400 000 kr i projektstöd

Vi kan med stor glädje meddela att vår förening beviljats projektbidrag om 400 000 kr från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor! Vi i styrelsen är obeskrivligt glada över detta besked och vi ser det som bland det största som hänt föreningen någonsin. Vi kommer att arbeta med förberedelser under sommaren och sen kicka igång projektet 1 september. Mer information om projektet och hur du kan delta kommer att stå i kommande medlemsbrev, så håll utkik!

Det officiella beslutet, som meddelades styrelsen via mail den 21 maj, följer här:

Beslut om Ungas organisering 2015

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har den 21 maj 2015 beslutat att bifalla er ansökan enligt Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.
 
Skälen för beslutet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bedömer att ansökan möter stödformens villkor. Myndigheten har också bedömt behovet av projektet och dess verksamhet. Er ansökan har även bedömts efter organisationens kapacitet att hantera projektet, projektets kvalitet och er samverkan med andra aktörer i projektet. Myndigheten bifaller er ansökan då den fått ett högt betyg i jämförelse med andra ansökningar.
 
Syftet med projektet Riksförbundet Astronomisk Ungdom är att utveckla organisationen så att den möter de krav som finns för organisationsbidrag till barn- och ungdomsorgansiationer. Organisationen ska väcka och stimulera intresset för astronomi och rymdfart bland Sveriges unga. Detta kommer att ske genom föreläsningar och interaktiva workshops ute i landets skolor, samt genom en ökad satsning på lokalföreningar med regelbunden, lokal verksamhet. Den huvudsakliga målgruppen är alla elever i Sverige från årskurs 1 hela vägen upp till gymnasiet, då astronomi ingår i läroplanen i alla dessa årskurser. Projektet är treårigt och stödet gäller år 1 av 3.
 
Bidragsbelopp
Ni beviljas 400 000 kronor i bidrag till projektet Riksförbundet Astronomisk Ungdom.

success kid space

Varukorg