Vilken planet är hårdast?

Nyligen fick vi i styrelsen in frågan ”vilken planet är hårdast?” av en lärare som hade fått samma fråga av en elev . Vår sekreterare Izabella Remmert pluggar Geologi i Göteborg och svarade på frågan. Svaret var så spännande att vi beslutade oss för att publicera det här på bloggen:

Hej! I min förskolegrupp har vi forskarfredag varje fredag, och denna veckan undrade ett av barnen vilken planet som är hårdast. Vi har läst på lite om densitet, men förstår inte riktigt hur det ligger till. Hur är det egentligen, vilken planet är hårdast?

Med vänlig hälsning,
Karin Staf

Hej Karin!

Först vill jag bara passa på och säga att jag tycker att det låter som ett fantastiskt initiativ, era forskarfredagar.

Solsystemet huserar två typer av planeter: stenplaneter (Merkurius, Venus, Jorden, Mars) och gasplaneter (Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus). Att någon av stenplaneterna är den hårdaste ter sig relativt självklart, men när det kommer till att ranka dessa är det inte längre lika enkelt.

Hårdheten hos ett mineral eller en bergart mäts på något som kallas Mohs hårdhetsskala, som sträcker sig logaritmiskt från 1 till 10. Talk, som kan smulas sönder med fingrarna ligger på 1 på skalan. 10, som är det hårdaste, är diamanter. Ett referensvärde som kan vara bra att ha koll på är ~5,5 som motsvarar härdat stål, till exempel en spik.

Skorpornas (det yttersta lagret av planeten) komposition är inte helt klarlagda ännu. Därför kan jag inte med säkerhet säga vilken planet som är den hårdaste.

Merkurius skorpa består av metaller och silikater, en sammansättning som resulterar i ungefär 7 på Mohs hårdhetsskala.

Venus skorpa är den som är absolut svårast att studera. Venus yttemperatur är nämligen tillräckligt hög för att smälta bly, vilket omöjliggör landningar. Dock tror man att den mest består av silikater, vilket också ger en hårdhet på cirka 7.

Jorden har två huvudtyper av skorpa: kontinental skorpa och ocean skorpa. Den kontinentala består mestadels av granit (hårdhet 6-7), och den oceana av basalt (hårdhet 6), och återigen har vi en genomsnittlig hårdhet på ungefär 7.

Mars är den planet förutom vår egen som är mest utforska. Skorpan består nästan uteslutande av basalt, med hårdhet 6-7. En annan sak som är intressant med Mars geologi är att jordarterna (det allra översta lagret av skorpan) är mycket lika de som finns på Hawaii.

Personligen skulle jag i dagsläget klassa tävlingen om vilken planet som är hårdast som oavgjord, vi vet helt enkelt inte tillräckligt om de exakta uppbyggnaderna av skorporna för att kunna säga att den ena är hårdare än den andra.

Jag hoppas att detta i alla fall till viss del gav svar på din fråga. Hälsa klassen!

Med vänliga hälsningar,

Izabella Remmert
Ständig sekreterare
Astronomisk Ungdom

Varukorg