Relativitetsteorin

Den mest omtalade teorin genom tiderna är den teori som få faktiskt har koll på. Relativitetsteorin band samman gravitationen, elektrodynamiken samt termodynamiken. Vilket ledde till revolutionerande lösningar inom fysiken i början av 1900-talet. Även om delar av teorin inte är bevisade än idag.

Här kommer fem punkter som ger en helhetsbild utav teorin:

  • Albert Einstein är grundaren
  • Teorin består av två delar, den allmänna och den speciella
  • E=mc² är sambandet mellan massa och energi
  • Utvecklar Newtons gravitationsteori
  • Visar hur materia,energi ,rum och tid hör ihop

 

Den speciella relativitetsteorin: var den första som Einstein utvecklade och publicerade år 1905. Enligt den här teorin så kan ingenting färdas snabbare än ljusets hastighet i vakuum. Det betyder också att om en massa skulle färdas i ljusets hastighet i vakuum så skulle tiden stanna. Einstein menade att ljuset är en konstant, hastigheten för ljuset ökar inte om man kör en bil i 100 km/h och sätter på billyktorna. Hastigheten som ljuset från bilen som kör är densamma som hastigheten ljuset skulle ha om bilen stod still. Ljusets hastighet kan dock förändras beroende på vilken miljö som ljuset färdas i. Men observatörens hastighet har alltså ingen betydelse. Enligt Einstein så är tid relativt. Det vill säga så skulle en person som färdas i rymden åldras långsammare än en person som lever på jorden. På det sätten så skulle två tvillingar kunna bli olika ”gamla”! Av den speciella relativitets teorin så kom även formeln för sambandet mellan energi och massa, E=mc². Massa kan bevara energi som sedan kan frigöras. Det Einstein förstod var att ljusets hastighet (c) måste tas med i beräkningar av massa (m) och energi (E). Något man tidigare inte hade förstått.

Den allmänna relativitetsteorin: tog vid av Newtons gravitationsteori då den publicerades 1915. Einstein ändrade och fyllde i på dem delar där Newton antingen hade fel eller hade missat något. Newtons teori hade sagt att massa skapar gravitation som ”drar” till sig andra objekt med massa. Einsteins teori visar800px-GPB_circling_earth.jpgistället att rummet ”kröker” sig runt objekt med massa, eftersom ett objekt med massa skapar ett gravitationsfält. Hur mycket rummet påverkas avgörs av objektets massa. Ljuset kan antingen kröka sig runt
ett objekt eller fastna i en omloppsbana runt objektet ifall gravitationsfältets kraft är så pass stor. Om ljuset tillslut slukas av gravitationskraften så har man ett så kallat svart hål framför sig. Denna teori visar att tiden är en dimension, precis som de tre rums dimensionerna vi upplever. Alltså så lever vi,
enligt denna teori, i en fyradimensionell värld.

Källor:

http://illvet.se/fysik/teorier/relativitetsteorin/albert-einstein-och-relativitetsteorin-for-nyborjare

Boken, Teorier på 30 sekunder, Tukan Förlag.

Bild: https://astrofysikk.wikispaces.com/Relativitetsteori

 

Varukorg