Årskrönika: Astronomisk Ungdoms 2015

Ännu ett år har gått till ända, och som brukligt inbjuder det till reflektion över det år som har gått. Världen befinner sig i ständig förändring och utveckling, och så även vårt förbund. Här följer några tillbakablickar och reflektioner, ur mitt perspektiv som ordförande.

2015 var året som det hände. Som allting hände. Det var året som AU genomgick den största utvecklingen och förändringen sedan det bildades. Det är nästan berättigat att tala om ”nya AU”, för förändringarna för organisationen har verkligen varit enorma. Jag hoppas att här kunna förmedla för er alla hur utvecklingen har sett ut och vilken stor och häftig organisation vi har nu.

AU’s tillväxt och utveckling har varit exponentiell sedan start. Både antalet medlemmar och pengabelopp i omsättning har mer än fördubblats varje år sedan vi startade, och 2015 har inte varit något undantag. I början av året var vi 471 medlemmar och vi budgeterade för att omsätta 200 000 kr (efter att ha omsatt 100 000 kr 2014). I skrivande stund är vi någonstans över 1000 medlemmar och omsättningen för 2015 kommer hamna någonstans kring en halv miljon kr. De exakta siffrorna lär vi ha tillgång till snart. Men låt oss börja i början.

styrelsen-2015Tidigt i våras hölls Ungdomens Star Party 2015 i Stockholm. Linnéa Lindh, som blev aktiv i AU efter USP 2014, var så här ett år senare projektledare för lägret. Det visar verkligen vilken utveckling personer inom AU kan gå igenom. Ungefär 30 medlemmar från hela landet deltog i det fyra dagar långa lägret, som detta år bestod i två delar; dagarna innan det konventioella lägret kunde man delta i två dagar av spännande aktiviteter i samarbete med Vetenskapens hus också

USP avslutades som vanligt med föreningens årsmöte. Jag blev vald till ordförande för 4:e gången, och en fantastisk styrelse, bestående av Anna Larsson, Izabella Remmert, Hera Protopapas Wettergren, Linnéa Lindh (nyval), Jennifer Andersson (nyval), och Oskar Tegby (nyval, men slutade senare under våren), valdes, och de vanliga årsmöteshandlingarna klubbades. Mycket mera intressant var de propositioner som klubbades; dels att AU antog visionen ”Den självklara vägen till ett utvecklat rymdintresse för unga” efter en gedigen framtagningsprocess ledd av Erik Liliequist, samt att årsmötet ålade styrelsen att under året genomföra en utredning om vilka verksamheter som AU ska driva. Den senare är inte helt färdigskriven ännu, men vi har redan agerat utifrån resultatet. Mer om det senare.

Ångströms-Astronomiska-SällskapDet nya styrelseåret inleddes med rivfart. Redan minuterna efter årsmötet samlades några deltagare ifrån Stockholmsområdet, med Oscar Bergqvist i spetsen, och bestämde sig för att starta en lokalförening i Stocholm. Detta skulle bli fröet till en av de två största förändringarna under året; nämlingen övergången från att ha informella ”lokalavdelningar” till formellt konstituerade ”lokalföreningar”. Vid början av året hade vi tre lokalavdelningar, dvs en grupp medlemmar som anordnade lokal verksamhet, men nu gick vi alltså över till att bara hysa och anta lokalföreningar; fullgoda föreningar i sin egen rätt och regi, med egen styrelse, ekonomi, och verksamhet. BIGtext_marinFörst (speciellt tack vare driv av Oskar Tegby) konstituerade sig lokalavdelningen Ångströms Astronomiska Sällskap till föreningen Astronomiska Föreningen i Uppsala, och sedan konstituerade sig föreningen Sirius i Stockholm. AF styrs av sin ordförande Josefine Nittler och Sirius styrs av sin ordförande Oscar Bergqvist, båda tillsammans med väldigt kompetenta och drivna styrelser. I skrivande stund har vi hela 7 sådana medlemsföreningar anslutna till vår organisation. Föreningen AU har blivit ett förbund (av föreningar)!

Detta för oss in på nästa stora förändring. Det finns en statlig myndighet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf), som delar ut statsbidrag till ungdomsförbund. Huvuddragen av deras krav på organisationerna är att de skall ha minst 1000 medlemmar mellan 6 – 25 år och medlemsföreningar i minst 5 olika län. I början av året var AU inte där; vi hade bara en eller ett fåtal lokalföreningar och ca 500 medlemmar. Därför satte ett intensivt arbete igång med att katalysera starten av nya medlemsföreningar runt om i landet, samt att sprida vetskap om AU för fler rymdintresserade ungdomar så att vi skulle få fler medlemmar.

success kid spaceHos mucf kan man också ansöka om en typ av uppstartsbidrag, i syfte att stödja mindre förbund som AU att växa och bli kvalificerade för deras reguljära statsbidrag. Att detta projektbidrag fanns upptäckte jag några dagar innan deadline för ansökan, och den nya styrelsen fick snabbt efter årsmötet ta ställning till huruvida vi skulle söka bidraget och hur ansökan skulle utformas. Resultatet blev att vi sökte pengar för att starta upp en ny verksamhet; Astronomicentrum, ett nationellt resurscentrum i astronomi, riktat till skolor och lärare. Redan tidigare har vi fått förfrågan från lärare om huruvida vi gör skolbesök, och några sådana besök hade vi genomfört. Nu skulle detta formaliseras i en egen verksamhet, dessutom med statlig finansiering. Den 20:e maj fick vi besked om att vi beviljats 400 000 kr till projektet!

AstronomerDetta innebar en rad förändringar för förbundet. Istället för att ha AU registrerad på min hemadress så skaffade vi en postbox i centrala Stockholm, istället för att vår ekonomiska redovisning gjordes av styrelsens skattmästare så togs den över av ACABI Redovisning AB (som hjälper oss med allt som har med bokföring, löner, budgetering, årsredovisning, mm., att göra), vi gick med i Arbetsgivaralliansen; en arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer (som hjälper oss med allt som kommer med att vara en arbetsgivare, såsom lönestatistik, anställningsavtal, kollektivavtal, svarar på alla möjliga frågor, osv.), och vi har hyrt in oss på The Castle ”Slottet” Slottsbacken 8 (där vår anställda medarbetare kan arbeta om dagarna), och för ett tag sedan skrev vi på anställningsavtal med Frida Backjanis. Det är en rekrytering som vi i styrelsen är otroligt nöjda med, och hon kommer från och med januari att arbeta för förbundet som projektledare för Astronomicentrum.

Förutom att finansiera Astronomicentrum så kommer mucf-pengarna att gå även till satsningar som mer direkt anknyter till syftet att kvalificera oss för statsbidrag. Våra anslutna medlemsföreningar har fått 2500 kr i uppstartsbidrag var, och kommer i början av 2016 få ytterligare 2500 kr + 50 kr per medlem de har. Vi kommer även ha 10 000 kr i en pott som föreningarna och enskilda medlemma kan söka pengar till projekt ur. Det gör det lättare för föreningarna att arrangera bra verksamhet, och ger dem ett incitament att samla många medlemmar. Även förbundets marknadsföring, främst bestående av posters (designade av Linnéa Lindh) som skickats ut till flera hundra gymnasieskolor, har finansierats av mucf.

vetenskapsfestivalen-mikael-ingemyrPå tal om kommunikation och marknadsföring så har vi haft mer än någonsin av sådana utåtriktade aktiviteter! Vår kommunikatör Linnéa Lindh har gjort ett fantastiskt arbete. Förutom posters så har hon designat en folder, som vi lät trycka upp och dela ut i olika sammanhang. Strax efter årsmötet deltog vi i Vetensksfestivalen i Göteborg, där vi höll ett par föreläsningar på scen i Nordstan, och lät monterbesökare göra egna live-observationer av Vintergatan med radioteleskop, och ta ett ex av vår folder. Vi har varit mer aktiva på Facebook och Twitter än tidigare, och den senaste månaden har vårt Instagram-flöde fått ett enormt lyft.

En annan ny verksamhet som startats är Rymdpodden. Den startades av Oskar Tegby, och drivs numera av projektledaren Jennifer Andersson tillsammans med Josefine Nittler, i Uppsala. Det är förbundets officiella poddradio, och består av intervjuer av forskare varvat med aktuella inslag om förbundet. I det senaste avsnittet finns en intervju med mig i slutet, där jag talar om AU’s historia och framtid, samt lite personlig kuriosa.

11880601_10153353378182839_8363589909695157927_nMen trots alla dessa nya verksamheter så har våra ”gamla” verksamheter inte stått stilla. I somras hölls årets andra astronomiläger, denna gång på Månstorps scoutgård i södra Skåne. Även denna gång var det Linnéa Lindh som projektledde, och 30-talet deltagare var med under tre dagar fyllda med observartioner, tävlingar, filmvisning, bad, samt tre gästföreläsningar, varav två givna av professorer från Lunds universitet. Om bara några dagar börjar nästa astronomiläger, denna gång i Kiruna med Theresia Hestad som projektledare. Det ska bli roligt!

Projekekt Luna har fått nytt projektledarskap! Med Elias Waagaard i spetsen har projektet tagit fart på riktigt. Teleskop finns nu hos visningsansvariga på flera orter runt om i landet, redo att på gator och torg visa månen, planeter, och stjärnhimlen vid klart kvällsväder. Jag och ett litet gäng från Astronomiska Föreningen var ute på Uppsalas gator en kväll och genomförde premiärvisningen, och det var otroligt roligt att ta del av folks reaktioner när de för försat gången såg kratrarna på månen. Luna kommer de närmaste åren, om allt går som planerat, visa våra närmaste himlakroppar för tusentals människor.DSC_9829

Ett flertal tävlingar har hållits under året. Vi har deltagit i processen att utse en stipendiat till ESO:s astronomiläger i Italienska alperna (Elias Waagaard vann), vi har deltagit i IAU:s tävling gällande att namnge exoplaneter (vi var nära, men vann inte), under Astronomins dag och natt höll vi i en tävling som gick ut på att designa en flagga för Jorden (Marcus Wigren vann), och nu i december har vi hållit en rekryteringstävling där den medlem som rekryterar flest nya medlemmar innan tolvslaget ikväll vinner tre biobiljetter (TBA). Att rekrytera och behålla medlemmar har underlättats av att vi även i år, precis som tidigare, erbjuder tidskriften Populär Astronomi gratis till alla medlemmar 6-25 år gamla.

christer-fuglesang-astronomisk-ungdomEtt av de mer angenäma uppdragen som styrelsen har är att varje år utse en Hedersstipendiat. Detta år delades stipendiet ut till Christer Fuglesang, med motiveringen ”Christer Fuglesang har som första svenske rymdfarare blivit en förebild och källa till inspiration för otaliga unga. Genom sina barnböcker och gedigna arbete med att popularisera rymdvetenskap har han spridit intresse och fascination för rymden i hela Sverige”. Jag och Anna Larsson var på plats under KTH Space Rendezvous den 9 oktober och delade ut det inramade diplomet och pengasumman till Fuglesang under högtidliga former.

I november hölls förbundets första konferens för aktiva; 20-talet representanter från lokalföreningar och projektledare från verksamheterna samlades en helg i Stockholm för att utbyta idéer och erfarenheter, och lyssna till föreläsningar och delta i workshops. När vi åkte hem kände vi nog alla en helt ny nivå av energi och engagemang! Tanken är att denna AU-kongress skall bli ett årligt inslag under framtidens höstar, ungefär ett halvår ifrån årsmötet, där aktiva, helst alla, från hela landet och hela förbundet kan träffas och umgås och diskutera aktuella frågor, men framförallt ha kul tillsammans.

Under året har alla medlemmar kunnat läsa om den här utvecklingen och nyheter från verksamheterna via medlemsbreven. Jennifer Andersson har tagit över skrivandet från mig, och både frekvensen med vilken de publiceras och kvalitén på dem har ökat som ett resultat.

unga astrofotografer logoDen allra senaste verksamheten är knappt ett par veckor gammal; Rymdbloggar, en bloggportal för ungdomar som skriver mycket om rymdrelaterade ämnen. Där kan man läsa om rymd- och vetenskapsrelaterade ämnen, reflektioner om filosofi och rymden, samt rymdnördars vardag. Väldigt kul att läsa och följa. Vår första rymdbloggare, Cornelia Ekvall, är särskilt aktiv. Jag hoppas på ännu fler bloggare till vår portal framöver.

Något annat som är alldeles nytt nu är att vår första ”temaförening” startades i mellandagarna. En temaförening är, till skillnad från en lokalförening, inte bunden till någon geografisk ort, utan är bunden till en specifik nisch eller ämnesområde. Unga Astrofotografer heter föreningen, och precis som namnet antyder så är den avsedd för ungdomar i Sverige som utövar eller är intresserade av just astrofoto. Den styrs av sin ordförande Linnea Lööf, tillsammans med en styrelse av fler unga astrofotografer. Väldigt kul! Det ska bli spännande att se vilka fler temaföreningar vårt förbund kommer få i framtiden. För redan nu finns idéer till fler.

IMG_2665Styrelsen, numera förbundsstyrelsen(!), har under hela året översett och styrt denna utveckling. Vi har haft två styrelsehelger, en i Stockholm i våras och en i Göteborg i somras, där vi under några dagar arbetade extra intensivt tillsammans. Sammantaget har det varit ett grannlaga arbete som tagit mycket tid och energi, men det har varit värt precis allting. Inget är roligare än att vara del av en organisation som genomgår en sådan här positiv utveckling. Alla i styrelsen hjälpts åt och bidragit till detta, och jag kan nog säga att det (som vanligt) har varit den bästa styrelsen i AU:s historia. Må alla framtida förbundsstyrelser också vara det.

Nästa år kommer nog bjuda på flera förväntade nyheter, men också överraskningar. Exempelvis planerar vi att öppna en webbshop, kallad Rymdbutiken, där vi kan sälja våra profilprodukter såsom tröjor, pennor, pins, tygmärken, och muggar, allt med vår logotyp på, till medlemmar. Mer spännande är kanske att jag och Anna Larsson under östen har träffat ett flertal potentiella partners (både företag och offentliga aktörer) för att finansiera uppstarten av vår nästa stora verksamhet; Rymdforskarskolan – en sommarforskarskola i astronomi och rymdteknik! Det är nämligen en verksamhet som verksamhetsutredningen förordar att vi satsar på. Vilka fler häftiga nyheter som kommer under 2016 kan vi drömma om!

Astronomisk Ungdom är nu ca 3,5 år gammalt. För mig är det en fullkomligt obeskrivlig känsla att blicka ut över det förbund som vi har idag, som en gång bara var en idé i mitt huvud. AU är min bebis, och har kommit att bli en stor och viktig del av mitt liv. Att se AU växa och utvecklas, att uppleva nya vänskapsband knytas genom AU, att höra hur AU påverkar människor och gör skillnad, är bland det bästa jag vet. AU har nu växt sig så starkt och stabilt att jag känner att det kommer fortsätta frodas oavsett vad, och alltså har det till slut blivit dags för mig att lämna över rodret. Jag har åstadkommit och förverkligat det jag ville och drömde om. Vid årsmötet i mars, om ett några månader, så kommer jag inte att kandidera om till förbundsordförande för Astronomisk Ungdom, utan lämna ordförandeskapet till någon annan. Jag är säker på att den och dennas styrelse kommer förvalta förtroendet och arvet väl, in i framtiden. Kanske kommer jag tillbaka till AU en dag, i någon form.

Bästa hälsningar,

Mikael Ingemyr
Ordförande och grundare
Astronomisk Ungdom
Mikael Ingemyr

Varukorg