Pseudovetenskap

The good thing about science is that it’s true whether or not you believe in it.” ~ Neil deGrasse Tyson

När man sett och läst om hur, speciellt i USA, bl.a. evolution, klimatförändring, Big Bang-teorin m.m. förnekas så är det lätt att vara glad över hur bra det är här i Sverige. Vi bor i ett sekulärt samhälle med stor tillit för vetenskap. Men kollar man närmare är vi kanske så immuna mot pseudovetenskap som vi tror. Förra året släppte föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) resultatet av en opinionsundersökning (1) som undersökte i hur stor grad svenskar höll med (i det här exemplet, ett helt klart sant) påståenden som ”Det pågår i en global uppvärmning.”  Sedan undersöktes hur graden av acceptans av ett påstående korrelerar med partisympati, utbildningsnivå m.m..

I vissa samhällsgrupper var acceptansen av pseudovetenskap högre än andra, och graden av acceptans var i en del fall förvånansvärt hög. Men generellt så har vi det bättre ställt än i många andra länder. Problem med pseudovetenskap i Sverige verkar i första hand inte ha att göra med att Sverige är speciellt religiöst (det är det inte) som i exempelvis USA, utan snarare ha att göra med någon sorts relativism som sätter likhetstecken mellan naturvetenskap och ideologi och religion.

I rädslan av att tala om för en person att hens världsbild är inkompatibel med etablerad vetenskap kanske man väljer att säga något i stil med att vetenskap bara skulle vara ett sätt att se världen på. Men säger man så ger man en helt fel bild av vad vetenskap är. Vetenskap har inte att göra med hur vi vill att världen ska se ut (ideologi och religion), utan hur världen faktiskt ser ut. När Big Bang-teorin bara var en hypotes sa inte dess förespråkare till förespråkarna av Steady State-hypotesen att

Ni har ju ert sätt att se på Universum, och vi har vårt, men vi beskriver ju samma Universum så inga större problem här inte!

Eftersom detta är vetenskap så var forskarna på båda sidorna intresserade i hur Universum faktiskt ser ut, hur dess historia faktiskt ser ut. De fann med tiden bevis för Big Bang-hypotesen, och förespråkarna av Steady State-hypotesen accepterade fakta och övergav deras hypotes för den evidensbaserade sidan. Att intresset för sanning om sin omvärld överväger vår vilja att måla om världen i vår egna avbild kännetecknar naturvetenskapen. 

Idag publicerades en debattartikel i DN med titeln ”Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap”, (2) skriven av forskare och debattörer. De kritiserar Skolverkets senaste uppdatering av läroplanen för grundskolan. I den, skriver artikelförfattarna, att Skolverket inte är tydliga nog med att framföra vetenskap som den sanna bilden av Universum. Enligt artikelförfattarna handlar kursplanen istället om att ”belysa i vilka sammanhang och situationer naturvetenskapliga kunskaper är användbara.” Om man bara pratar om när vetenskap är ”användbart” eller inte, men inte vågar gå in på vad etablerad vetenskap (läs: fakta) säger om kreationism och liknande blir det lätt för pseudovetenskap att krypa sig in i skolan.

Artikelförfattarna citerar också vad Skolverket skriver om astrofysik:

Existentiella frågor om universums uppkomst och utveckling behandlas inom såväl modern kosmologi som olika religioner. Genom undervisningen i fysik kan eleverna utveckla förståelse för att skillnaden mellan naturvetenskap och religion inte ligger i vad som beskrivs, utan främst i vilka frågor man ställer och vilka metoder som används för att besvara dem. På så sätt får de möjlighet att väga samman värderingar och sakförhållanden, föra kritiska resonemang och förhålla sig till vad forskare och naturvetenskapens kritiker påstår.

Vad i hela friden betyder det här? Artikelförfattarna menar att naturvetenskap i detta stycke framställs som en ideologi bland många. Det verkar som om principen om att man får tro och tycka vad man vill på något sätt skulle påverka hur världen ser ut och fungerar (vilket är just det naturvetenskapen arbetar med). Det är oerhört tråkigt att det och jag hoppas debattartikeln får spridning och Skolverket tänker till.

Alla har rätt att tro och tycka vad de vill, men alla har ej rätt till egen fakta. Och hur tar vi reda på fakta om Universum? Naturvetenskap.

(1) VoF:s opinionsundersökning: http://www.vof.se/undersokningen-2015/

(2) Debattartikeln i DN: http://www.dn.se/debatt/pseudoteorier-jamstalls-med-etablerad-vetenskap/

Varukorg