IAU:s NameExoWorlds-tävling är avgjord

Under sommarhalvåret i år har det pågått en process, och tävling, för att namnge 20 system av stjärnor och exoplaneter. AU utlyste en tävling bland våra medlemmar för att föreslå namn på ett system, och vinnaren och det vinnande förslaget offentliggjordes i mitten av juli. Vårt vinnande förslag skickades sen in till International Astronomical Union, IAU, för en stor internationell omröstning i konkurrens med alla andra förslag från astronomiorganisationer världen över. Även Svenska Astronomiska Sällskapet skickade in ett bidrag.

Nu har IAU offentliggjort resultatet från den internationella omröstningen, och tyvärr vann inget av de två svenska förslagen. AU:s förslag, att namnge 51 Pegasi och 51 Pegasi b till Carl respektive Dot, fick 1513 röster (13 % av rösterna, fjärde plats) gentemot vinnarförslaget som fick 2332 (20 % av rösterna). Det vinnande förslaget var att ge stjärnan namnet Helvetios och ge exoplaneten namnet Dimidium. Stort grattis till Astronomische Gesellschaft Luzern, Schweiz, som stod för det bidraget. Förklaringen till stjärnnamnet är ”Helvetios is the Latin for ’the Helvetian’ and refers to the Celtic tribe that lived in Switzerland during the Middle Ages” och förklaringen till planetnamnet är ”Dimidium is Latin for ’half’, referring to the planet’s mass of at least half the mass of Jupiter”.

SAS:s förslag, att ge kropparna i systemet PSR 1257+12 namnen Fyren, Lillamy, Mumin, och Mårran, fick 1023 röster (8 % av rösterna, sjunde plats) gentemot vinnarförslaget Lich, Dragur, Poltergeist, och Phobetor, som fick 2305 röster (18 % av rösterna). Stort grattis till Planetarium Südtirol Alto Adige, Italien, som stod för det bidraget. Namnförklaringarna lyder ”Lich is a fictional undead creature known for controlling other undead creatures with magic”, ”Draugr refers to undead creatures in Norse mythology”, ”Poltergeist is an name for supernatural beings that create physical disturbences, from German for ’noisy ghost’”, respektive ”Phobetor is a Greek mythological deity of nightmares, the son of Nyx, the primordial deity of night”.

Så ingen lycka för de svenska bidragen denna gång, men ryktet säger att det kan bli fler omgångar av den här tävlingen ifrån IAU:s sida i framtiden!

Varukorg