Obestämdhetsrelationen

Om du jagar en subatomär partikel så kommer den bara öka sin hastighet. Ja så säger obestämdhetsrelationen som presenterades av Werner Heisenberg 1927. Man kan inte ”fånga” in en elektron, inte heller mäta en partikels exakta energi vid en viss tidpunkt. Man kan aldrig mäta dess läge och hastighet samtidigt, bara var för sig. Och det beror inte på oss utan det är ett faktum. Det är bara så de är. Vill vi veta var en elektron är så gäller det att identifiera ett område där elektronen sannolikt befinner sig just då. Vanligtvis så uppfattas denna princip felaktig då den subatmonära världen inte blir tillräckligt noga beskriven och bearbetad. Fast principen egentligen öppnar möjligheten för att solen ska kunna skina. Utan denna obestämdhet så skulle inte vätekärnor kunna slås samman och bilda strålning som ljus och värme.

” Var är du, var har du varit och vart ska du? Det kan du aldrig riktigt veta. ”

Källa:

Teorier på 30 sekunder, Paul Parsons (redaktör), bok.

Varukorg