Håll andan. Nyhet som förbluffar världen:

Idag släppte National Science Foundation ny information om gravitationsvågor. Vad var det dem offentliggjorde? Innan visste vi att:

  • Gravitation är en geometrisk egenskap av rum och tid
  • När ett objekt kröker rum-tiden så beror det på att objektet har en massa och alltså en potentiell energi, samt en hastighet. Exempelvis så skapas gravitationsvågor när två objekt i rymden rör sig runt varandra.
  • Krökningen av rummet möjliggör att objekt ”fastnar” i omloppsbanor samt att hastigheter kan bromsas upp.
  • Vi får 4 dimensioner, 3 rums- och 1 tidsdimension.
  • Einstein lade upp sin allmänna relativitetsteori och förklarade just detta.
  • Einsteins fältekvationer kan användas till att räkna ut krökningen om energin och massan är känd. Krökningen=Energin+Massan
På presskonferensen offentliggjordes detta:

Svarta håls existens är bevisad!!!!!!

Ja du läste rätt. Svarta hål finns.

sekvens av gravitationsvågorI 25 år har massvis med forskare och 16 länder varit delaktiga i forskningen om att detektera gravitationsvågor. Den 14:de september 2015 hände det man väntat på, man hörde rymden för första gången. För att kunna vara säker på informationen byggdes två detektorer, en i Handford och en i Livingston USA. (En till anläggning är på gång det här året, VIRGO i Europa.) Dessa två anläggningar fungerar som två öron ut i universum. De är formade som ett L och är 4km långa åt båda håll. Informationen de samlat ihop ser du till vänster i diagrammet. De täta graf”upp och ner” linjerna är bevis på att två svarta hål kolliderat 1,3 miljarder ljusår från Jorden. När man sätter ihop sekvenserna från båda ställena ser man tydligare hur hastigheten ökat precis som ”storleken” på vågen. Att en våg som är tusen gånger mindre än en proton (om inte mindre) kan synas och höras är allt mer än häpnadsväckande! Men vad var det mer exakt som hände?

 

 

 

sv

Två svarta hål, ett på 26 solmassor och ett på 29 solmassor, har snurrat mot varandra med högre och högre hastighet för att sedan kollidera och bli ett svart hål. En dans som inte går ”ljudlöst” förbi. Om det nya svarta hålet skulle haft den totala massan av de två tidigare så skulle den varit 65 solmassor. Men så är inte fallet, det nya svarta håltet har en massa på 62 solmassor! Vilket betyder att energi av 3 solars massor har frigjorts under kollisionen. Det tar en stund att smälta. Ha också i åtanke att dessa svarta hål var runt 150km i diameter innan kollisionen. Inte särskilt stort med tanke på deras tidigare massa. Så sekvenserna ovan vsvarta hålisar detta, hur vågorna blivit tätare och tätare, då hastigheten och intensiteten ökat, för att sedan bli som störst när de svarta hålen ”blir till ett”och sedan blivit mindre och mindre. (Se den gröna bilden. Där är vågorna från kollisionevågorn som störst och runt själva hålet är det ”inga”).

 

 

 

Det är ungefär 100 år sedan Einstein lade fram att gravitationsvågor drar rymden i en riktning och komprimerar (trycker ihop) rymden i en annan. För 400 år sedan öppnade Galileo dörren för astronomi med sitt teleskop.  Vad händer härnäst?

 

Information och bilder tagna från:

 

 

 

 

 

 

Varukorg