Att framställa energi på ett ”nytt” och grönt sätt

Vad sägs om ett energikraftverk som inte smutsar ner miljön och inte kostar en förmögenhet att driva?

ITER projektet är världens största i sitt slag där man vill använda fusion för att få fram energi. Att använda sig av fusion skulle kunna förändra vår värld. Om man tittar på hur mycket energi fusion kan skapa så är skillnaden stor om man jämför med kol, olja och även kärnkraftverken. Ifall man kontrollerar fusionen så kan 4 miljoner gånger mer energi bildas än vid kol och olja eldning och fusionen överträffar även fissionen med 4 gånger så mycket mer energi. Fusion är den energi som driver universums alla stjärnor.

Målet med ITER är att skapa ett kraftverk som kan öka insättningen av en viss energi till en massa mer på ett miljövänligt sätt. Man hettar upp vätgas för att få gasens atomkärnor och elektroner att separera och då övergå till plasma. I plasman reagerar, tack vare en magnet, de två isotoperna av väte, deuterium och tritium med varandra. Fusion uppstår mellan dem och då bildas en heliumkärna, en neutron och en massa energi. Man vill att detta ska fungera genom att heliumkärnorna, som har en laddning, fortsätter att öka i temperatur medan de neutrala neutronerna ska bära med sig större delen av den energi som skapas till kammarens väggar där dem absorberas. I väggarna kan energin tas vara på genom att neutronernas kinetiska energi övergår till värmeenergi. Värmeenergin driver turbiner och turbinerna kan alstra elektricitet.

Självklart är processen mer komplicerad än så. Denna ”Tokamak” som anläggningen kallas är under utveckling och konstruktion. Så vi får se om och när den kan komma i drift. Men idag är det ett forskningsprojekt som engagerar många. Det var rysk forskning som lade grunden till denna magnetiska fusionsanordning på 60-talet. Idag är det ett projekt mellan USA, EU, China, Indien, Japan, Korea och Ryssland. I tabellen finns de datum som gäller för projektet på ett ungefär. Se filmen för att se hur Tokamaken är tänkt att fungera och se ut, tryck på länkarna för att läsa mer:

2007 Organisationen startades
2007-2009 Röjning av mark
2010-2014 Byggning av anläggningen
2012 Licens för anläggningen att använda fusion
Till nu Byggnationen av de större ”delarna
Varukorg