Nu kan du ansluta din skolförening till AU

Samla ihop alla astronomiintresserade på din skola!

Astronomisk Ungdom lanserar nu en ny medlemsföreningskategori; skolföreningar! Gillar du rymden, men känner att du inte får lära dig så mycket om det i skolan? Vill du umgås och diskutera astronomi och vetenskap tillsammans med andra på din skola? Att starta en egen förening på skolan, med inriktning mot t.ex. astronomi och rymdteknik, är ett perfekt sätt för alla på skolan som är nyfikna på rymden att tillsammans lära sig mer under givande former. Att driva en förening är dessutom väldigt lärorikt och roligt, och du får erfarenheter i bl.a. projektledning och ledarskap som är meriterande även i framtiden.

Hur du utformar din skolförening och vad ni vill hitta på tillsammans är helt och hållet upp till er i föreningen. Ni kan anordna egna föreläsningar, gemensamt besöka andra öppna föreläsningar med forskare i närheten av er skola, ni kan diskutera intressanta ämnen såsom huruvida det finns liv i rymden bortom jorden eller de senaste nyheterna från NASA, ni kan anordna filmkvällar, eller något helt annat. Som skolförening i anslutning till Astronomisk Ungdom får ni finansiering från förbundet, och vi hjälper er med allt formellt kring uppstarten av en förening, och ytterligare stöd och tips som behövs längst vägen.

Tveka inte att kontakta vice ordförande Elias Waagaard på elias.waagaard@au.se om du vill veta mer om vad en skolförening kan innebära, och hur det går till att starta en. I följande stycke kan du läsa mer om vad som gäller för skolföreningar, och vad du kan få ut av att ansluta din skolförening till Astronomisk Ungdom.

Vad innebär det att ansluta en medlemsförening till Astronomisk Ungdom?

Idag finns 7 medlemsföreningar i förbundet, 5 lokalföreningar, en nationell riksförening, och en nationell temaförening. Dessutom är två lokalföreningar och ytterligare en temaförening under uppstart.

Lokalföreningar kallas de föreningar som verkar för att främja intresset för astronomi och rymdfart hos unga inom ett geografiskt avgränsat område, såsom en ort, och temaföreningar är de föreningar som istället är avgränsade till att verka extra mycket för ett syfte som endast är en delmängd av förbundets övergripande syfte. Det kan t.ex. vara en förening som Unga Astrofotografer, som inriktar sig på att utveckla ungas möjligheter att samlas kring sitt astrofotointresse, en sci-fi-förening, eller en förening som inriktar sig på något avgränsat område inom rymdteknik. Genom att ge utrymme för dessa medlemsföreningar i förbundet kan Astronomisk Ungdom i stort främja intresset för astronomi och rymdfart på ett ännu bättre sätt; ungdomar kan samlas i sina närområden, umgås och utveckla sitt intresse tillsammans, och de som är särskilt intresserade av ett visst område inom astronomi och rymdteknik har möjlighet att engagera sig och delta i aktiviteter särskilt inriktade på just detta.

sirius

Medlemsföreningarna är egna föreningar med egna stadgar, verksamheter och policy – därför kan de också avgränsas till att enbart vara öppna för en viss åldersgrupp. Däremot ska alla AU-medlemmar i föreningarnas omnejd som tillhör målgruppen vara välkomna som medlemmar i medlemsföreningen. Därför införs nu skolföreningar – föreningar som vill vara begränsade till sin egen skola! Det finns många fördelar med att starta en skolförening; man har tillgång till skolans lokaler, och kan ofta få stöd och hjälp av lärare och skolans kontaktnät. Det finns heller inget som hindrar skolföreningar att bildas i samma stad som befintliga lokalföreningar; tvärtom kan båda föreningstyperna gynnas av varandras verksamheter på olika sätt.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för medlemsföreningar anslutna till AU.

Tveka inte att kontakta Elias om du vill veta mer om våra medlemsföreningar, eller är intresserade av att starta upp en egen. AU uppmuntrar ungas engagemang för astronomi och rymdfart på alla nivåer, och allt engagemang i städer, mindre orter och på skolor är så klart väldigt roligt att se. Ju fler unga som får chansen att utveckla sitt astronomiintresse, desto bättre fyller AU sitt syfte. Så ta chansen – samla alla dina vänner som är nyfikna på rymden och hitta på någonting på din skola eller i din stad! Vill ni bilda en förening hjälper AU er med allt på vägen.

Varukorg