Planetfakta: Venus

Andra planeten från solen är Venus, en planet som inte är allt för olik Jorden. Gravitationen, storleken, massan, densiteten och sammansättningen liknar alla Jordens. Men ingen måne roterar runt Venus och tvärt emot Jorden så omringas Venus av en giftig atmosfär och tjocka moln. Den giftiga atmosfären och de tjocka molnen stänger in värmen från solen så att en kraftig växthuseffekt kan ske. Molnen försvårar också möjligheten till att se Venus yta men NASA har genom radar och rymdfarkoster lyckats ta reda på en hel del. Men i och med att molnen reflekterar solljuset så är Venus den starkast lysande planeten på natthimmelen. Temperaturen på Venus kan bli så hög att bly smälter. Även trycket skiljer sig ifrån Jordens, på Venus kan trycket jämföras med botten på en 1,5 meters pool. Ungefär 90 gånger högre än vid Jordens havsyta! Man kan inte påstå att Venus verkar som ett särskilt trevligt hem. Inte heller med tanken på att 1 Jorddag motsvarar 177 Venusdagar!

Sist men inte minst vill jag tillägga en härlig detalj som den feminist jag är, större delen av Venus är döpt efter kvinnor!

Källor

Text; http://solarsystem.nasa.gov/planets/venus

Huvudbild; Credit:NASA/JPL

Bild 1; https://en.wikipedia.org/wiki/Venus

 

 

 

Varukorg