En sak som kan förvirra till max är olika definitioner. Jag menar, är Pluto en planet eller en dvärgplanet? Nu ska jag reda ut vad som är vad:

En planet är en himlakropp som roterar runt en stjärna. Denna himlakropp ska även ha en så stor massa att den i princip är rund, sfärisk, samt ska den dominera sin omgivning utan ”skräp” i sin omloppsbana. (med skräp menar jag planetrester etc.)

En dvärgplanet är också rund, sfärisk, men har inte ”rensat” bort allt ”skräp” i sin omloppsbana. Den har med andra ord inte tillräcklig gravitation för att, enkelt förklarat, samla ihop ”skräpet” i sin omloppsbana.

En stjärna uppfyller kraven för en planet men innefattar även kärnfusion.

Pluto har hoppat mellan dvärgplanet och planet men klassas idag som en dvärgplanet. Den största utanför Neptunus bana till och med!

Källor: Wikipedia och Allt om vetenskap