Nytt projektbidrag om 400 000 kr till Astronomisk Ungdom!

Hör upp, glada medlemmar – vi har glädjande nyheter att dela med oss av! I dagarna beviljades Astronomisk Ungdom fortsatt projektbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidraget stödjer förbundets omfattande projekt ”Riksförbundet Astronomisk Ungdom”, och gör det bland annat möjligt för oss att bidra till att skolelever i alla åldrar får en levande astronomiundervisning redan från lågstadiet. Bidraget gör också att vi på ett ännu bättre sätt kan stödja allt fantastiskt medlemsengagemang ute i städerna. Stödet gäller projektets andra år.

sunrise_scottkellyProjektets huvudsakliga syfte är att stödja AU:s arbete med att uppnå kraven för organisationsbidrag 2017/2018; ett bidrag på över en miljon kronor som kommer att möjliggöra mängder av syftesfyllande aktiviteter och medlemsförmåner i förbundet, samt underlätta det organisatoriska och administrativa arbetet.

Sedan förra hösten har Astronomisk Ungdom utvecklat ett medlemsföreningsnätverk som resulterat i lokal astronomi- och rymdverksamhet i flera städer, temaföreningar för astrofoto och Sci-fi (på gång!), och skolföreningar som möjliggör för elever att samlas kring sitt astronomiintresse efter skoltid. Dessutom har projektbidraget haft stor betydelse för förbundets utveckling generellt; vi har numera två anställda projektledare och ett alldeles eget förbundskansli.

Astronomicentrum-logga-kvadrat-1Frida Backjanis har under året drivit vad som är projektbidragets kärna – Astronomicentrum, ett nationellt resurscentrum för astronomi. Genom Astronomicentrum har lärare och elever möjlighet att ta del av samlad information och kunskap i astronomi i enlighet med skolans kursplaner. Experiment, bok- och filmtips, laborationer, uppgifter, faktaunderlag och mycket mer finns att hämta på Astronomicentrums nylanserade hemsida, och unga, ideella föreläsare kan bokas för föreläsningar i enlighet med kursplanen. Det har funnits stor efterfrågan på mer astronomi – ett annars ofta försummat skolämne – bland såväl lärare som elever, och redan under vårens uppstart har många skolor fått ta del av inspirationsföreläsningar genom resurscentrumet. I höst kommer skolorna även att inspireras till temadagar i samarbete med Astronomins Dag och Natt, vilket möjliggör ökad kunskap och främjat intresse hos barn och unga i alla åldrar på ett lärorikt, roligt, och interaktivt sätt – samtidigt som måluppfyllelsen inom NO, fysik och naturkunskap ökar.

Nu beviljas vi alltså fortsatt bidrag om 400 000 kr för projektåret 2016/2017, och arbetet med att ge fler unga chansen att lära sig mer om och engagera sig inom astronomin fortsätter. Dessutom är en viktig del av projektet att utveckla ungas eget initiativtagande, ledarskapsförmåga och självständighet –  ett av våra huvudmål i AU och någonting som vi värnar väldigt mycket. Såhär står skrivet i beslutet (sammanfattning av projektet):

Beslut om Ungas organisering 2016

Ni får bidrag för att under perioden den 1 september 2016 till den 31 augusti 2017 arbeta med att utveckla organisationen så att den möter de villkor som finns för organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Det görs genom att rekrytera unga ideella föreläsare och utbilda dessa i ledarskap och presentationsteknik samt genom att starta upp fler medlemsföreningar med regelbunden lokal verksamhet. Den huvudsakliga målgruppen är elever i hela Sverige från årskurs 1 till och med gymnasiet. Projektet planerar att resultaten ska spridas genom projektets hemsida, konferenser samt samverkan med andra relevanta aktörer.

nasa_splitterStort grattis, AU! En extra eloge riktas till styrelseledamöter och personal som arbetat hårt med att utforma projektet och ansökan. Bra jobbat! Vår förhoppning är att kunna fortsätta utveckla förbundet så att allt fler ungdomar i Sverige får chansen att utveckla sitt astronomiintresse, träffa likasinnade och lära sig mer om och inspireras av astronomi – ett viktigt med framförallt väldigt fascinerande ämne – och det fortsatta projektstödet är ett stort steg på vägen.

Tveka inte att höra av dig till förbundsstyrelsen och kansliet om du har tankar och idéer kring framtida verksamheter eller förbundet som helhet, eller om du själv har någon aktivitet eller projekt som du vill genomföra! Maila kansli@au.se. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Varukorg