Vem var?

Isaac Newton

Du har väl hört talas om Newton? Newton är en väl använd fysikalisk enhet men det betyder inte att alla har koll på den betydelsefulla vetenskapsmannen bakom namnet.

Sir Isaac Newton föddes den 25 december 1942 och avled den 20 mars 1727 (enligt den gamla stilen, källa NE). Han var född i en lantbrukarfamilj i en liten och obetydlig by. Med en far som dog 3 månader innan han föddes och en mor som lämnade honom tre år senare. Mamman kom dock tillbaka när Isaac var 10 år gammal men skickade honom till Kings’s School i Grantham eftersom hon inte kunde se sin son som lantbrukare. Om än skolan inte var den mest välkända och framgångsrika så fick Isaac lära sig grunderna i mattematik, latin och grekiska. Fyra år senare, mer praktiskt lagd än teoretiskt, skrevs Isaac in på Trinity Collage i Cambridge. Han tyckte inte allt för mycket om de långa föreläsningarna på latin så han kompletterade ett antal ämnen på egen hand.

Det var under tiden som pesten härjade han tillsammans med en massa andra studenter blev hemskickad under 18 månader från Trinity Collage i Cambridge. Väl hemma kunde han koppla av, långt från inkompetenta lärare och störande elever. Tiden utnyttjade han väl och det var under denna period som äpplet föll från trädet och han listade ut gravitationen/tyngdkraften. Varför faller äpplet rakt ned och inte åt sidan? Det var också hemma i Woolsthorpe, Lincolnshire, som Isaac beskrev de tre grundläggande lagarna för hur kroppar med massa beter sig och mycket mer. Han visade även med mattematikens hjälp, hur man kan räkna ut gravitationskraften hos ett föremål. Kroppens attraktionskraft beror på massan och avståndet. På matematikens språk heter det att ”dragningskraften är omvänt proportionell mot kvadraten på avståndet.” Isaacs kontrollbehov samt hans rädsla för världens tankar om hans teorier höll honom tillbaka och stoppade även honom från att publicera hans iakttagelser. Det tog honom 20 år att publicera vissa av hans anteckningar.

Det han också ägnade tid till var optiken. Isaac Newton var personen som kom på att ljus är färger och att färger är ljus. Han kunde förklara hur en regnbåge bildas tack vare ljusets brytning genom vattendroppar. Spektrumet är alltså Newtons påhitt. Han förstod varför man såg suddigt i dåtidens teleskop, vilket gjorde att han byggde ett eget.

Den 5 juli 1687 publicerades äntligen hans teorier och beräkningar som han utfört under ´peståren´. Det krävdes övertalning och han var tvungen att kontrollera att allt stämde många gånger. Boken var tredelad och fick namnet Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. (Ingen kunde korrigera hans verk förrän 200 år senare.) Boken var en framgång precis som Newton själv då blev. Om än det tog tid för vissa universitet att byta ut sin felaktiga fysiklära så gick det snabbt för många fristående vetenskapsmän. 1704 släppte han nästa framgångsrika bok, Optics: or a Treatise on the Reflexions, Refractions, Inflexion and Colours of Light. Det var denna bok som ledde till att han blev den första vetenskapsmannen som blev adlad tack vare sitt arbete. Han fick titeln: Sir Isaac Newton.

Under Isaacs liv var vetenskapen aldrig självklar. Han grubblade mycket, både i religiösa tankar och andra. Ett år satt han i parlamentet och han blev även ordförande i Royal Society (vetenskapsakademi i London). Han blev geniförklarad om än han inte hade allt för många vänner. Strax innan sin bortgång skrev han i sitt testamente

Jag vet inte hurdan jag framstår för världen, men själv tycker jag mig bara ha varit en pojke som lekt på stranden. Jag har roat mig med att då och då leta upp en ovanligt slät och fin sten eller ett ovanligt vackert snäckskal, samtidigt som sanningens stora ocean legat outforskad framför mig.”

Källor: http://popularhistoria.se/artiklar/geniet-newton/ och http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/isaac-newton

Varukorg