Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem

img_1705_57e6d16cddf2b33df3cad6ae
I Sverige så finns det få program som är specifikt inriktade till rymden. Det finns rymdteknik i LTU, farkosteknik i KTH och nu ett nytt program, nämligen flyg- och rymdsystem i MDH. När jag valde inriktingar så var alla lika intressanta men jag valde rymdsystem som första, farkost som andra och mitt trejde handsval blev rymdteknik. Jag har flera anledningar till varför ordningen blev som den blev.

Varför valde jag att civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem i Mälardalens Högskolan?Eftersom att jag vill utveckla framtidens rymdfarkoster, Vill arbeta med utveckling och design av tillförlitliga datorsystem. I Esrange var jag anställd i avdelningen Range Safety Office, vilket är den största anledningen till mitt val. Denna utbildning ger allt som jag har arbetat med i Esrange. Om det inte vore för Esrange hade jag aldrig vågat ge mig in på en sådan utbildning. Nu är jag 100% på att det är detta jag vill jobba/plugga med. Programmet ger en bred flyg- och rymdteknisk utbildning med en specialisering mot tillförlitliga system. Programmet är unikt i Sverige och erbjuder kunskaper applicerbara även inom andra områden som till exempel bil- och tågindustri samt utveckling av medicinteknisk utrustning.

Utbildningen är en tuff spetsutbildning med få platser, men som belöning väntar ett spännande arbetsliv vid utbildningens slut.  Efter avklarad utbildning en civilingenjörsexamen i tillförlitliga system. Examen kommer att vara attraktiv på en global marknad inom flera olika branscher. Man kan till exempel vara med och utveckla tillförlitliga system inom flyg- och rymdindustri, medicinteknik, kommunikation mm. Det vill säga inte enbart inom flyg- och rymdindustrin, utan även inom övriga områden med liknande krav på tillförlitlighet.

Varukorg