Varför inte sätta upp en tipspromenad under nästa fest? Ta dem här frågorna och testa dina vänner på deras rymdkunskaper!

1. Vad heter “måne” på Latin?

1. Luna

    X. Ursa Majoris

    2. Taurus

2. Vilket år grundades rymdorganisationen NASA?

   1. 1961

    X. 1958

    2. 1948

3. Vad skulle hände med kroppen om man var i rymden utan rymddräkt?

    1. Kroppen blir omedelbart stelfrusen och hårdare än järn.

    X. Man sväller upp och sprängs

    2. Man sväller upp, blodet kokar och inälvorna pressas ut ur kroppen

4. Vad heter Mars två månar?

   1. Fobis och Demos

    X. Phobos och Deimos

    2. Forbes och Demons

5. Av alla stjärnor i universum, vilken ligger vi närmast?

   1. Solen

X. Proxima Centauri

    2. Sirius

6. Vilken planet har den kraftigaste lutningen i solsystemet och kan anses “rulla sig fram”?

    1. Venus

    X. Uranus

    2. Neptunus

7. Vilken av dessa månar är känd för sina aktiva vulkaner?

    1. Callisto

    X. Io

    2. Mimas

8. Vad heter det högsta berget i vårt solsystem?

1. Olympus Mons

  X. Mount Everest

    2. Arsia Mons

9. Vilken typ av galax är vår hemgalax Vintergatan?

  1.  Spiralgalax

   X. Stavspiralgalax

    2. Irregulär galax

10. Vilken av dessa begrepp finns inte på “astronomiengelska”?

    1. Goldilock Zone

    X. The winter street

    2. Constellation

11. Vem var på den internationella rymdstationen i nästan ett år?

    1. Mark Kelly

    X. Scott Kelly

    2. Jeff Williams

12. Hur många procent av universum utgörs av mörk materia?

    1. 24%

    X. 4%

    2. 72%

Svar:

1 : 1

2 : X

3 : 2

4 : X

5 : 1

6 : x

7 : x

8 : 1

9 : 1

10 : x

11 :X

12 : 1