Forskning på CERN:s strådetektorer

Här kan du läsa AU:s medlem Elias Waagaards reseberättelse från en praktik som han genomförde på CERN i samband med sitt gymnasiearbete. Är du själv intresserad av att uppleva forskning i världens största partikelfysiklaboratorium med människor från hela världen? Kolla nedan bland några av deras utbildnings- och outreachprogram:

  • För gymnasieelever ålder 16-19: S’Cool Lab på CERN anordnar ett två veckor långt sommarläger med studiebesök, föreläsningar och labbar för 22 high school students från hela Europa. CERN bidrar med resa, mat och logi. Ansökan kan hittas här.
  • För universitetsstuderande inom naturvetenskap, främst riktat till fysik-, datavetenskap- och ingenjörsstudenter på väg att uppnå kandidatexamen: Summer Student Program under 8-13 veckor under sommaren med praktik och projektarbete på plats. Ansökan kan hittas här.
  • För universitetsstuderande inom naturvetenskap, främst riktat till fysik-, datavetenskap- och ingenjörsstudenter som är inne på sina masterstudier: Technical Student Program, 4-12 månader. Projektarbete, oftast i samband med masteruppsats, erbjuds på någon av CERN:s experiment med professionell handledning. Ansökan kan hittas här.

Tveka inte att söka till en omskakande akademisk upplevelse med vänner för livet, och kanske en framtida internationell karriär på CERN! 

Läs Elias reseberättelse här:

Under de senaste två veckorna har jag fått den otroliga möjligheten att genomföra praktik på CERN, världens största partikelfysiklaboratorium, i Geneve i Schweiz. CERN omfattar 22 medlemsländer och cirka 15 000 anställda, varav hälften av världens partikelfysiker. Tack vare den berömda 27 km långa acceleratorn Large Hadron Collider (LHC), 100 meter under jord, kunde forskarlag på detektorerna ATLAS och CMS oberoende av varandra påvisa Higgsbosonens existens, som belönades med Nobelpris 2013.

Emellertid finns det långt fler experiment än bara de relaterade till LHC. Tidigare synkrotroner, som idag används för att accelerera upp protoner till de nödvändiga energierna, spelar en viktig roll i forskningsarbetet som pågår där. I laboratoriet NA62 undersöker man sönderfall av exotiska partiklar från kosmisk strålning, i synnerhet kaoner och muoner, med hjälp av strådetektorer. Genom att låta inkommande protoner från Super Proton Synchrotrone (SPS) sönderfalla simuleras de kosmiska högenergipartiklarna från yttre rymden när de tränger in i atmosfären.

Experiment med strådetektorn (en prototyp i bakgrunden) i labbet för NA62.

 

Besök vid Main Control Center, där hela acceleratorn LHC styrs.

Tack vare den tekniska koordinatorn Hans Danielsson (svensk permanent anställd på CERN) och EU-sponsring från the SMART Project fick jag och fem andra elever från Bromangymnasiet, Hudiksvall, möjligheten att genomföra praktik i detta laboratorium. Olika tekniska aspekter av dessa strådetektorer, samt hur kosmisk strålning joniseras i olika gasblandningar, är några av uppgifterna som vi fick. Utöver detta fick vi möjlighet till en rad studiebesök, bland annat ned till den 270 meter långa tunnel där NA62 äger rum, till CMS-detektorn och till Main Control Center. Under den andra veckan samordnades dessutom av av CERN:s Outreach Programs, Swedish Physics Teachers’ Program, med föreläsningar av ingenjörer och fysiker på CERN. Besök till CERN Main Control Center, Data Acquisition Center, ned i CMS på 100 meters djup och Antimatter Factory är bara några av de besök vi fick göra.

Besök vid den underjordiska detektorn på NA62.
Besök vid den underjordiska detektorn på NA62.

 

Själva forskarupplevelsen i en internationell miljö är obeskrivligt givande, där vi fick lösa faktiska ingenjörsmässiga problem relaterade till strådetektorn och optimisera dess funktion utifrån ett oscilloskop. Det allra bästa har däremot varit de ständiga möten och pratstunder med kända anställda från hela världen i deras dagliga arbete, som teoretikern John Ellis och nobelpristagaren Samuel C.C. Ting. Många tekniska studenter från Sverige och Europa delar också med av sina erfarenheter för att söka sig till CERN, vilket förstås har varit en stor källa till inspiration. Sverige, som bidrar näst mest per capita till CERN, har en relativt stor kvot till de olika utbildningsprogrammen för tekniska studenter med bakgrund inom datavetenskap, ingenjörskonst, matematik och fysik.

/Elias Waagaard

 

Varukorg