Rymdkaffe på Riksdagen

waagaard-sundinAstronomisk Ungdom träffade via vice ordförande Elias Waagaard under tisdagen den 8:e november riksdagsledamoten Mathias Sundin (L) för att prata rymdpolitik, med bakgrund till den statliga rymdutredningen 2015:75. Idag har Sverige en rymdbudget på cirka 1,7 miljarder SEK, varav den största delen går till den europeiska rymdmyndigheten ESA och till EU.

Fokus under samtalet låg förstås på ungdomars betydelse för en växande rymdindustri och -forskning i Sverige, exempelvis med en jämnare könsfördelning än den vi har idag. Vikten av svenska astronauter och entreprenörer, exempelvis Christer Fuglesang, som inspirationskällor togs också upp. AU:s Rymdforskarskola togs upp som exempel på en väldigt stor framgång för att bilda gymnasieelever om rymden och inspirera till karriärer inom naturvetenskap och teknik.

Rymden är, och kan i ännu högre utsträckning vara, en inspirationskälla för alla unga i Sverige. Inom astronomi och rymdfart så är det särskild bemannad rymdfart som inspirerar mest. Detta borde den svenska rymdpolitiken ta vara på ännu mer i framtiden. Om detta är Astronomisk Ungdom och Mathias Sundin mycket överens.

Utöver det hoppas vi på svenska satellituppskjutningar, svenska företag som kan bryta mineraler på asteroider, och en blomstrande svensk rymdindustri!

Varukorg