Solsystemet och dess planeters egenskaper

Planeten jorden

Den enda himlakropp där vi vet att liv har existerat och existerar. Man skulle kunna kalla jorden en mycket gammal himlakropp men utgår jag ifrån The Big Bang så är den relativt ung. Jorden bildades för cirka 4,54 miljarder år sedan då liv i spår av celler så som stromatoliter uppstod inom en miljard år därefter.

Jorden uppbyggnad har 6 till 7 strukturer av lager såsom:

 1. Litosfären (med ett djup på 0 – 60 km)
 2. Jordskorpan (0 – 35 km)
 3. Yttre manteln (35 – 60 km)
 4. Manteln (35 – 2 890 km)
  (därefter finns också astenosfär, ett skikt av jordens innandöme. En mjukare form av litosfären och därför ligger dessa i skikt vilket troligen beror på att astenosfären i viss mån är uppsmällt.)
 5. Yttre kärnan (2 890 – 5 100 km)
 6. Inre kärnan (5 100 – 6 378 km)

Jorden har också en så kallad ”naturlig” satellit vilket heter Luna (månen), som roterar ett varv runt jorden på cirka 27,32 dagar och själva avståndet från jorden till månen är kring 384 000 km. Månens yta består i stora drag av två olika typer av landskap, som faktiskt kan urskiljas med blotta ögat. De mörka så kallade haven samt de ljusare högländerna, och månhaven innehåller inget vatten utan är slätter som bildats när magma för miljarder så sedan trängt upp från månens inre och fyllt dessa stora nedslagskratrar.


Merkurius

Den innersta och minsta planeten i solsystemet, som har en omloppstid runt solen av ungefär 88 dygn. Men på grund av sin närhet till solen så är det svårt att observera Merkurius från jorden och kan därför bara ses i gryningen eller skymningen för blotta ögat eller med en fältkikare. Vi vet relativt lite om Merkurius, men mycket av informationen som samlades in om planeten var av den första rymdsonden som varit i närheten, Mariner 10.

Ytan är dess lik Lunas (månen) då den har relativt många kratrar. Vad vi vet så har denna planet ingen atmosfär att tala om, och dess yttemperaturer varierar mellan -173 grader Celsius kring botten av kratrarna och +427 grader Celsius på de varmaste ställena kring solsidan.

Merkurius inre:

 1. Skorpan (cirka 20 – 50 km)
 2. Manteln (360 – 390 km)
 3. Kärnan (som har cirka 2 030 km i radie)

Denna planet klassificeras som en av de fyra stenplaneterna (Merkurius, Venus, Jorden och Mars) vilket innebär att dess yta har en fast form av en stenig skorpa. Men denna planet ska uppskattningsvis bestå av 70% metalliska ämnen och 30% silikater.


Venus

Den andra planeten i solsystem från solen och är räknat att vara nästan lika stor som jorden. Vad som är lite udda här är att Venus rör sig runt sin egen axel i motsatt riktning mot rörelsen runt solen, så man kan säga att den roterar baklänges vilket endast Venus och Uranus faktiskt gör. Det är den enda planeten i hela solsystemet vars dygn faktiskt är längre än dess år eftersom Venus snurrar ett varv runt solen på 225 dygn men behöver hela 243 dygn för att rotera ett enda varv runt sin egen axel.

Denna planet är ”molnbeklädd” med en atmosfär som i huvudsak består av koldioxid, men även mindre delar kväve, svaveldioxid och vattenånga. Det är en mycket varm planet och gör den väldigt ogästvänlig för liv från vårt perspektiv. Men Venus är också tillsammans med Merkurius de enda planeterna i solsystemet som saknar månar.

Venus struktur:

Dess inre form är ganska likt jordens, och den yttre delen av Venus består huvudsakligen av ett fast skikt av berg som kallas skorpan. Denna skorpa är ungefär 40 km tjockt och är full av kamrar med smält berg som kallas magma. Det finns teorier om att Venus och Jorden bildats på liknande sätt och i samma del av solsystemet, så dess materia som planeterna består av bör vara väldigt lika.


 

Mars

Den fjärde planeten i solsystem men också den näst minsta planeten. Dess röda färg beror på stora mängder av järnoxid (rost) som finns fördelat över ytan och inom dess atmosfär. Ytan på mars är krasst uppdelat i två områden; den södra delen där det finns lätt förhöjda högplatåer som är täckta av kratrar medans i norr det plana slätter.Atmosfären på Mars i jämförelse med Jordens är mycket tunnare och består huvudsakligen av koldioxid.

Det finns övertygande bevis om att det tidigare har runnit stora mängder vatten på Mars, och inte minst fynd av mineralerna hematit och goethit, som antyder att det har varit en mycket våtare i dess förflutna. Snitt temperaturen på denna planet sägs ligga kring minus 70 grader Celsius.


Jupiter

Den femte planeten från solen och är med stor marginal solsystemets största planet. Jupiter har en massa på 2,5 gånger så stor som alla de andra planeternas sammanlagda massa. Planeten brukar gå via namnet ”gasjätte” för man är inte så säker på om ens denna planet har en fast kärna.

 • Dess diameter är 11 gånger större än jordens.
 • Massan är 318 gånger större och volymen är 1 300 gånger Jordens.

(men i jämförelse med solen, som är 1 000 gånger större i volym så är den ganska liten). Men Jupiter har också den snabbaste rotationshastigheten av alla planeter i solsystemet. Det är beräknat att ett Jupiter dygn är knappt 10 timmar.

Till största del består Jupiter av väte, men också andra ämnen som skapar dess moln-liknande former. En ofantligt fascinerande planet i mina ögon.
Men Jupiter har också ringar såsom Saturnus, men dock mycket mindre. Dess första observation tog an 1979 av Voyager 1 som undersöktes av NASA. Men skillnad från Saturnus så är Jupiters ringar mörka, och svagare i sitt centra.


Saturnus

Den sjätte planeten från solen och är näst största i solsystemet. Denna planet och också klassificerad som en ”gasjätte” och därför påminner denna planet starkt om Jupiter för båda planeterna är av gas, båda är gigantiska och båda roterar mycket snabbt runt sin egen axel. Atmosfären på Saturnus består i stora drag av Väte, Helium men också små mängder av vatten, ammoniak och metan.

Denna planet har 62 kända satelliter, varav 53 är namngivna. Men det finns också bevis för ytterligare hundratals småmånar men Titan, är den största månen av Saturnus.

Dess ringar ser solida ut från Jorden men består i verkligheten av oräkneliga partiklar av is och andra kometfragment. Allt ifrån sandkorns storlek till flera meter och kanske upp till kilometer. Men ringarna är mycket tunna – bara några kilometer – jämfört med diametern som är 250 000 km.


Uranus

Den sjunde planeten från solen och är en av de fyra jätteplaneterna – Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Dess diameter ligger kring 50 000 km vilket är cirka 4 gånger så stor som Jordens och med en massa på närmare 14,4 ”jordmassor”.

Uranus är täckt av moln och har ett ”grönblått” skimmer. Detta ljus beror på att det finns metan, i from av små kristaller i atmosfären, vilket absorberar allt rött ljus och gör att det reflekterande ljuset är grönblått. Men trots att man brukar kalla denna planet gasjätte bör man istället kalla den isjätte.

Den yttre atmosfären består i huvudsakligen av den lätta gasen väte, tillsammans med helium och metan. Längre in omvandlas gaserna efterhand till vätska under inverkan av trycket. En fjärdedel inuti planeten ersätts av en vätska som av ett lager sörjig ”is” som består av vatten, ammoniak och andra tunga kemiska föreningar som blivit fasta och sjunkit mot planetens centrum. Detta is-lager upptar större delen av Uranus volym och därför borde planeten kallas isjätte.


Neptunus

Den åttonde planeten från solen och är också klassificerad som en gasjätte. Avståndet mellan Jorden och Neptunus är cirka 4,4 miljarder kilometer (enkelt sagt: 110 km/h med bil skulle ta 4 500 år). Omloppsbanan för denna planet är mycket lång eftersom planeten befinner sig så lång borta från solen, cirka trettio astronomiska enheter. För att fullfölja ett varv kring solen så tar det 165 år för Neptunus.

Denna planet består nästan enbart av ett ytligt lager av väte, helium och ammoniak men under dessa molnen, kring 8 000 kilometer från planetens synliga yta ligger manteln. Manteln är bestående av is, ammoniak och metan. Neptunus kärna har en diameter kring 7 500 kilometer som är rik på järn och andra mineraler. Men denna planet är också mycket känd för dess starkaste vindar, men styrkor på minst 2 100 kilometer i timmen.


Jag tycker personligen att detta är en mycket intressant ämne att prata om. Hur och vad dessa planeters egenskaper är och vad som gör just dom så unika. Att drömma sig iväg kring alla himlakroppar och bara försvinna ut i det magiska =)

Detta var lite snabb fakta kring planeterna i vårat solsystem. Jag har inte nämnt solen ännu på grund av att jag vill gärna ha ett nytt inlägg bara för det ämnet. Hoppas ni tycker om vad jag skriver, kommer snart mer!

 

Varukorg