Vitt hål?

I den allmänna relativitetsteorin är ett vitt hål en hypotetisk region i rumtiden som inte kan nås från utsidan oavsett om materia och ljus kan undkomma det. Ett vitt hål i denna mening är motsatsen till ett svart hål, som bara kan nås från utsidan vilket ingenting inklusive ljus kan undkomma. Inget vitt hål har någonsin observerats. Nettoentropin i universum kan antingen öka eller vara konstant enligt termodynamikens lagar. Vita hål dock bryter mot denna lag på grund av den faktor att de tenderar att minska entropin.

(termodynamik är läran om energi, hur omvandlingen mellan olika former och särskilda samspel mellan värme och arbete).

Igor Dmitriyevich 1964, lade fram teorin om att vita hål fanns genom en del av Einsteins fältekvationer. Mer känt som maximalt förlängda versionen av Schwarzschildmetrik, som beskriver ett evigt svårt hål utan laddning och rotation.

(Ett diagram över strukturen av rumtiden i ett maximalt förlängt svart hål. Den horisontella riktningen är rum och den vertikala riktningen är tid).

 

Varukorg