Föreläsning: The Breakthrough Initiatives – Search for Life in the Universe

Den 1:a februari hade AU den stora äran att tillsammans med Astronomiska Föreningen, IT-institutionen vid Uppsala universitet, samt VASCO, inbjuda till en föreläsning av Pete Worden; Chairman, Breakthrough Prize Foundation; Executive Director, Breakthrough Initiatives; och fd. Director, NASA Ames Research Center. Temat för föreläsningen var Breakthrough-initiativen, som de senaste åren rönt stor uppmärksamhet i media.

Mänsklighetens historia är en äventyrssaga genomsyrad av stora genombrott – ner från träden, över oceaner, upp i luften och ut i rymden. Sedan Apolloprogrammet tog människan till månen har vi gett satelliterna ett försprång till planeter, kometer och den interstellära rymden. I mänsklighetens nästa kapitel ska vi för första gången nå stjärnorna bortom solsystemet!

Nyligen tillkännagavs Breakthrough Starshot, ett projekt som ska skicka sonder drivna med lasrar till vårt närmsta stjärnsystem, Alpha Centauri. Bakom projektet finns några av världens mest framgångsrika forskare, däribland Stephen Hawking själv. Här följer en föreläsning av Prof. Pete Worden, executive director för Breakthrough Initiatives, där han presenterar initiativen och stiftelsen bakom.

Om talaren:
Simon Peter ”Pete” Worden, är ordförande i Breakthrough Prize Foundation och verkställande direktör för The Breakthrough Initiatives. Han har en kandidatexamen i fysik och astronomi från University of Michigan och en doktorsexamen i astronomi från University of Arizona. Innan han började leda Breakthrough Prize Foundation, var Dr. Worden föreståndare för NASA:s Ames Research Center på Moffett Field i Kalifornien, USA fram till sin pension den 31 mars 2015. Han har haft flera positioner i USA:s flygvapen och var professor i astronomi vid University of Arizona, Tucson, USA. Han är en erkänd expert på rymd- och vetenskapsfrågor – både civila och militära, och har varit ledande inom att bygga partnerskap mellan regeringar och den privata sektorn internationellt.

Dr. Worden har författat eller medförfattat mer än 150 vetenskapliga artiklar i astrofysik, rymdvetenskap och strategiska studier. Han tjänstgjorde som vetenskaplig co-investigator för tre av NASA rymdvetenskapliga uppdrag – senast Interface Region Imaging Spectrograph som lanserades 2013 för att studera solen. Han mottog NASA:s Outstanding Leadership Medal för 1994 års Clementine Mission till månen. Dr. Worden utnämndes till Laboratory Director of the Year 2009 av Federal Laboratory Consortium och är mottagare av Arthur C. Clarke Innovators Award 2010.

Mer information om Breakthrough-initiativen:
På Royal Society i London den 20 juli 2015 tillkännagav Yuri Milner, Stephen Hawking och Lord Martin Rees en uppsättning initiativ som ska besvara de grundläggande vetenskapliga frågorna kring liv i universum. Bland initiativen finns:

  • Breakthrough Starshot – ett interstellärt sond-program till Alpha Centauri.
  • Breakthrough Listen – ett vetenskapligt sökande efter tecken på teknologiska civilisationer bortom jorden.
  • Breakthrough Watch – ett sökande efter jordlika planeter inom 20 ljusår som har förutsättningar för att hysa liv.
  • Breakthrough Message – en diskussionsfrämjande tävling med syfte att ta fram ett förslag på hur ett meddelande till en utomjordisk civilisation skulle kunna vara utformat.

Dessa är de första av flera privatfinansierade globala initiativ för att svara på de grundläggande vetenskapliga frågorna kring livets ursprung, utbredning och natur i universum. The Breakthrough Initiatives hanteras av Breakthrough Prize Foundation. Breakthroughinitiatives.org

Varukorg