Idag skrevs rymdhistoria – Regeringen har lagt en rymdstrategi!

Den 9:e maj presenterade regeringen äntligen sin rymdstrategi, under en presskonferens hos Rymdstyrelsen i Solna! Astronomisk Ungdoms Cornelia Ekvall, tillika frilansreporter för Populär Astronomi, var på plats under presskonferensen. Här kan du läsa hennes berättelse och reflektioner över den nya strategin. Bland annat innehåller strategin en del fokus på ungdomars möjligheter i rymdbranschen, något som vi i Astronomisk Ungdom tycker är särskilt viktigt. 

Idag, den 9:e maj, presenterade regeringen sin rymdstrategi på Rymdstyrelsens huvudkontor i Solna. Äntligen har Sverige gemensamma mål att sträva efter i sin rymdverksamhet! Dessutom, enligt kapitel 5 i skrivelsen, är ett av de strategiska målen att satsa på unga med rymdintresse. I skrivelsen presenterar regeringen en nationell strategi ”med långsiktiga strategiska mål för att stärka denna och de insatser som regeringen avser göra för att arbeta mot målen”, som det står på framsidan av skrivelsens rapport [1]. Däremot bör det noteras ändringen från strategi till skrivelse; det regeringen presenterade är en skrivelse.

Det var många som pustade ut av lycka när det bekräftades att rymdstrategin skulle presenteras idag av vår rymdminister Helene Hellmark Knutsson (S). Som vi har fått vänta! 2013 började det diskuteras om Sverige behövde en strategi, 2014 inleddes en utredning och 2018 presenterades slutligen strategin. Presskonferensen går att se på Rymdstyrelsens Youtube-kanal, och Populär Astronomi [2] har sammanfattat strategin såhär:

Helene Hellmark Knutsson presenterar strategin. Bild: Cornelia Ekvall
  • Se över den svenska rymdlagen, för att förbereda för samarbete för att kunna möjliggöra privata investeringar.
  • Esrange ska förberedas för eventuella satellituppskjutningar, för med utbyggnad av testbädd för uppskjutningar. ”Det handlar om miljardinvesteringar”, säger ministern.
  • Rymdverksamheten ska bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppnås, främst genom användning av satellitmätningar relaterade till klimat, världshaven, skogar med mera.
  • Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet ska samarbeta med att uppmuntra intresse för rymden bland framförallt unga och på skolor. Dessutom siktar man på en jämställd svensk rymdsektor: Sverige bör vara ett ”föregångsland vad gäller likvärdiga möjligheter för både kvinnor och män att satsa på en karriär inom rymdverksamhet”.
  • Öka myndigheters uppdras att samarbeta om att skaffa en rymdlägesbild (så kallad Space Situational Awareness) – det vill säga bättre kunskap om vad som finns i den jordnära rymden och hur läget förändras. Detta för att bättre kunna skydda mot till exempel solstormar och farligt rymdskrot från satellitkrockar.
Rymdstrategin sammanfattades i denna broschyr med titel ”En strategi för svensk rymdverksamhet”. Bild: Cornelia Ekvall

Om än det roligaste för oss inom Astronomisk Ungdom måste vara kapitel 5: ”Rymdverksamhet öppnar karriärvägar för både kvinnor och män” där ett av de tre strategiska målen berör oss unga med mål att inspirera fler att söka ”tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på gymnasienivå och högskolenivå” (1). Det ska bli spännande att se vart detta tar vägen och om regeringen får upp en rymddebatt. Håll utkik i nästa nummer av Populär Astronomi då det kommer vara ett stort inslag om rymdpolitik!

Glöm inte heller att det är vi som styr politiken och nu när regeringen har en skrivelse är det lättare att för oss som icke-politiker att debattera om för- och nackdelar, samt uttrycka våra åsikter om olika satsningar mm. Vi måste vilja debattera rymdfrågor om regeringen ska vilja ta sig tid att göra detsamma.

Källförteckning:
(1) 
Regeringens Skrivelse 2017/18:259, En strategi för svensk rymdindustri
(2) Populär Astronomi, Regeringens Rymdstrategi

Pssst: om du är nyfiken på vad Astronomisk Ungdom gör på rymdpolitikområdet ska du titta på vårt idéprogram som klubbades under årsmötet 22:a april 2018. Idéprogrammet sammanfattar Astronomisk Ungdoms åsikter på rymdpolitikområdet. Med det vill vi göra unga rymdintresserades röst hörd, och vi har bland annat skickat ett brev till rymdministern inför strategin som nu har tagits fram. 

Varukorg