Årets två RSI-stipendiater till MIT är båda AU-alumner, del 2

Julia Berndtsson.

Astronomisk Ungdom har en stolt tradition av att aktiva medlemmar lyckas vinna RSI-stipendiet till MIT. Bland tidigare RSI-stipendiater som på något sätt deltagit i eller engagerat sig i AU:s verksamheter kan Mikael Ingemyr (grundare), Dennis Alp (bl.a. föreläsare), Elisabeth Werner (fd. sekreterare), Elias Waagaard (fd. vice ordförande), och Viktor Köhlin Klövfors (deltagare Rymdforskarskolan 2016) nämnas. I år är AU väldigt glada över att båda årets två RSI-stipendiater är AU-alumner! Simon Thor och Julia Berndtsson har nämligen båda deltagit i vår Rymdforskarskola och efteråt engagerat sig ideellt på olika sätt i AU. Här i del 2 följer en intervju med Julia. Se del 1 för att läsa intervjun med Simon!

Vem är du? Berätta lite om dig själv!
Jag heter Julia och ska precis börja trean på gymnasiet efter att ha gjort ett utbytesår i USA med Sverige-Amerika stiftelsens Lawrencevillestipendium. Har en stort intresse för fysik (astronomi/kosmologi/modern fysik) — allra helst i kombination med filosofi. På fritiden tycker jag om att idrotta och har kört karate under majoriteten av mitt liv för att gå över på fäktning för något år sedan. Umgås i övrigt mycket med vänner och engagerar mig i föreningsliv kopplat till vetenskap, idrott och mänskliga rättigheter.

Du deltog i Rymdforskarskolan 2016. Vad har du tagit med dig från den upplevelsen och hur har det påverkat dig eller betytt för dina val efteråt? På vilka sätt har du engagerat dig i Astronomisk Ungdom efter Rymdforskarskolan, och varför valde du att göra det?
Det var Rymdforskarskolan som verkligen fick mitt fysikintresse att ta fart. Hade alltid tyckt om astronomi, men blev exponerad för ämnets bredd under de två veckorna på KTH och kunde sätta fingret på varför fysik var så fascinerande. Som ett resultat började jag läsa mer om ämnet (hej Max Tegmark) och sökte Rays sommarforskarskola kommande sommar vilken i sin tur agerat inspiration och fått mig inse att jag vill jobba med fysik i framtiden.

Hösten efter Rymdforskarskolan såg jag ett Facebook-inlägg där AU efterfrågade hjälp att organisera Space Camp 2016 (höstlovsläger för ungdomar i åldrarna 8-12). Anmälde att jag ville hjälpa till som organisatör med förhoppningen att ge fler ungdomar möjlighet att upptäcka de intressanta aspekterna av astronomi och nära intresse för naturvetenskap från ung ålder. Efter mycket positivt gensvar hjälpte jag även till att organisera USP 2017 den kommande våren — två erfarenheter jag lärde mig otroligt mycket av och uppskattat.

Julia som presenterar sitt projekt under Rymdforskarskolan 2016.

Vad är RSI och hur kommer det sig att just du får möjligheten att delta? Hur känns det att ha blivit utvald? Vad kan ditt tidigare deltagande i Rymdforskarskolan och andra saker (Rays, föreningsengagemang, osv) ha bidragit till att just du blev utvald?
RSI är en internationell forskarskola som hålls på MIT i Boston under 6 veckor varje år. Eleverna blir tilldelade mentorer som forskar om ämnen relaterade till deras vetenskapliga intresse och under sommaren ska de genomföra samt skiva en uppsats om detta ämne. Är otroligt tacksam för att få delta i RSI det här året. Hade inte kunnat föreställa mig att detta var en möjlighet för ett par år sedan och tror jag har Rymdforskarskolan att tacka för mycket. Utan det intresse som väcktes hade jag inte fortsatt engagera mig i naturvetenskapligt föreningsliv eller ens kommit på tanken att söka till varken Rays eller RSI. Angående varför jag blivit antagen kan jag bara spekulera, men kan tänka mig att erfarenheter från idrott, utbytesåret och naturvetenskap alla spelat in i Unga Forskares beslut.

Vad ska du gå göra på RSI? Berätta om ditt projekt och vilka förhoppningar du har inför sommaren. Vad ser du mest fram emot med sommaren?
Jag vet ännu inte vad jag kommer jobba med under sommaren utan kommer antagligen att få veta detta på plats på RSI. Oavsett vad jag blir tilldelad så ser jag fram emot att få göra en djupdyking i fysik och vara i en miljö där människor delar detta intresse. Ska även bli riktigt kul att få se MITs campus.

Vad är dina framtidsplaner efter RSI? Drömyrket?
För tillfället är planen att söka universitetsutbildningar i fysik och filosofi utomlands. Skulle vara fantastiskt att så småningom doktorera i detta ämne och skulle inte dra mig för att forska om t.ex. kvantfysik.

Vad är det med rymden som gör att det är så spännande och inspirerande, inte minst till intresse inom naturvetenskap generellt?
Personligen grundar sig intresset för astronomi framförallt i de fenomen vi inte kan fullständigt beskriva ännu. Vi gör konstant nya observationer som ändrar de teorier vi har, och det är möjligheten att komma närmare en “korrekt” beskrivning av den externa verkligheten som är så spännande. Allra helst kommer intresset för filosofi i förhållande till naturvetenskap in i bilden då båda ämnena strävar efter att förstå omvärlden, och jag tror att förståelse för filosofi kan bidra till att man ställer fler oväntade frågor som kan leda till fler naturvetenskapliga upptäckter.

Tack och ett stort lycka till i sommar, Julia!

Klicka här för att komma till del 1 med intervjun med Simon.

Varukorg