Reseberättelser från sommarens RSI-sommarforskarskola på MIT

Som vi berättat tidigare så utsågs i våras två av våra Rymdforskarskolan-alumner, Simon Thor och Julia Berndtsson, till årets mottagare av det prestigefyllda stipendiet till sommarforskarskolan Research Science Institute på MIT i Boston, USA. Nedan följer deras reseberättelser från den häftiga sommaren på MIT. Sista ansökningsdatum till 2019 års upplaga är den 9:e januari, och mer information om det finns här.

Simons berättelse:

Bild från slutpresentationen av mitt projekt.

Hej!

Under sommaren åkte jag till USA för första gången någonsin, men det var ingen vanlig turistresa. Jag hade äran att få tillbringa sommaren vid Massachusetts Institute of Technology i Boston. Detta program är Research Science Institute, ett sommarforskarprogram där 80 gymnasieelever från hela världen samlas för att lära sig mer om naturvetenskap.

Under RSI fick varje deltagare äran att genomföra ett forskningsprojekt under handledningen av en forskare vid ett toppuniversitet i närheten. Mitt forskningsprojekt handlade om partikelfysik och genomfördes tillsammans med två doktorander vid Center for Theoretical Physics vid MIT. Detta forskningsprojekt var inom området jet physics, ett forskningsområde som studerar strålar av partiklar som bildas i partikelacceleratorer. Min uppgift var att undersöka hur bra en algoritm kunde identifiera olika typer av jets. Då jag knappt kände till området jet physics tidigare var detta en mycket lärorik och också utmanande upplevelse. Något som jag är speciellt tacksam för är att jag dessutom fått möjligheten att fortsätta forska med mina handledare efter RSI.

Anledningen till att jag ville forska inom partikelfysik var för att jag sedan flera år tillbaka varit intresserad av teoretisk fysik på den mest fundamentala nivån. Det var även delvis därför jag valde att gå på Kungsholmens gymnasiums naturvetenskapslinje, då de har en specialiseringskurs inom kosmologi, vilket är starkt sammanlänkat med partikelfysik. Under sommaren 2017 deltog jag i Rymdforskarskolan i Stockholm och genomförde även ett forskningsprojekt vid institutionen för Rymd- och plasmafysik vid KTH. Detta inspirerade mig att söka till fler sommarforskarskolor, samt även genomföra fler forskningsprojekt. RSI var den perfekta platsen för att förena båda dessa intressen.

Bild från ‘International Night’ där vi höll en presentation om Sverige.

RSI var inte bara ett program som främjade forskning. Det ökade också mitt intresse för naturvetenskap i allmänhet. Det hölls många föreläsningar av forskare och företagare från alla möjliga områden, vilket gjorde att man fick en bred inblick i både näringslivet och den akademiska världen. Något annat som hade mycket inflytande på mig var alla deltagare och organisatörer där. Alla deltagare var villiga att hjälpa till med allt, oavsett situation och många av de var ett enormt stöd för mig. Organisatörerna förbluffade mig också, inte minst då de alla var tidigare RSI-alumner, vilket visar hur stor effekt detta sex veckor långa programmet har på många deltagare. Nästan varje dag anordnades ett unikt evenemang, vilket visade på organisatörernas hängivenhet och hur mycket de ville att detta skulle vara de bästa sex veckorna i våra liv. Det lyckades de dessutom med.

Denna upplevelse har verkligen förändrat mitt liv, både genom nya vänner och ett nytt perspektiv på forskning och omvärlden. Jag skulle därför vilja tacka så extremt mycket för denna möjlighet, vilket aldrig skulle ha varit möjligt utan Unga Forskares initiativ.

/Simon Thor

 

Julias berättelse:

Bild med min mentor Prof. Rosanne Di Stefano på Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Hej!

Mitt namn är Julia Berndtsson och i sommar fick jag möjlighet att åka till Boston för att delta i sommarforskarprogrammet RSI på MIT. RSI var en upplevelse utöver någonting annat jag gjort och det här är min reseberättelse.

Lite om mig: under förra året fick jag Sverige-Amerika Stiftelsens Lawrencevillestipendie och gick således på internatet The Lawrenceville School in New Jersey, USA. Före såväl som efter utbytesåret går jag på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan i Stockholm där jag läser naturprogrammet. Jag har under flera år varit intresserad av fysik, speciellt astronomi, och detta intresse har lett till att jag tidigare somrar deltagit i Astronomisk Ungdoms Rymdforskarskolan 2016 och sommarforskarskolan Rays 2017. Jag tycker även det är intressant att kombinera fysiken med filosofi och uppskattar att läsa om såväl som att diskutera ämnet.

Bild från ‘The Elevator Pitch’ där vi skulle presentera vår forskning för andra RSI deltagare på ca 2 minuter.

Mitt projekt under RSI handlade om variationer i data från s.k. röntgenbinär. Röntgenbinär kan t.ex. bestå av ett svart hål och en stjärna i omloppsbana, och dessa system är så energirika att de avger röntgenstrålning. Vi letade speciellt efter ‘eclipses’ i datan från observatioer av röntgenbiner, vilket skulle innebära att någonting blockerade ut strålningen från källan. Detta är intressant då det finns misstankar om att det kan finnas planeter i röntgenbinär, och en del av vår studie handlade om att leta efter fenomen i vår data som eventuellt skulle kunna förklaras av just en planet. Planeter i stabila system med mycket energi, såsom röntgenbinär, tros i sin tur vara ett bra ställe att leta efter mer utvecklade livsformer.

RSI har varit otroligt lärorikt ur såväl ett akademiskt som kulturellt perspektiv. Min mentor var noga med att praktikanterna som jobbade på vårt projekt själva drev forskningen, och jag fick en helt ny inblick i hur viktigt kreativitet är i forskning. Även om det är viktigt att ha en teoretisk förståelse för ämnet upplevde jag nästan att det är viktigare kunna se problemen man ställs inför ur nya synvinklar. Man insåg att teorin alltid gick att kolla upp, medans sökandet på nya lösningar eller idéer var desto svårare och en färdighet som kräver träning. I situationer där man behövde vara innovativ var det tacksamt att kunna vända sig till andra personer i forskargruppen eller deltagare på RSI för diskussion eller spånande, och människorna man träffat under programmet är absolut en av de mest givande aspekterna av RSI. Deltagarna var extremt kunniga och intresserade av naturvetenskap, och det var fantastiskt hur mycket man kunde lära sig bara av att konversera under lunchen. Vännerna man skaffade agerade även som en nödvändig balans under den hektiska sommaren, och att umgås blev absolut det bästa sättet att koppla av. Dessa individer och RSI som helhet har gjort mig mer säker än någonsin på att söka fysikutbildningar utomlands och att jag vill fortsätta läsa och forska om ämnet.

Med detta vill jag uttrycka ett stort tack till Unga Forskare för att den här oförglömliga upplevelsen, och för att de gav mig möjligheten att åka.

/Julia Berndtsson

Varukorg