AU numera största ungdomsförbundet för naturvetenskapligt intresserade unga

När Astronomisk Ungdom startades sommaren 2012 så var målet att på lång sikt bli uppemot 100-150 medlemmar eller så, och arrangera ett par astronomiläger per år. Det var planen och det var ambitiöst, tyckte den första styrelsen. Detta mål uppnåddes dock redan under AU:s första halvår, och ända sedan dess har AU mer eller mindre dubblat i storlek (antal medlemmar, antal föreningar, och i omsättning) ungefär varje år. I slutet av 2018 kan vi konstatera den utvecklingen i stort har fortsatt som tidigare.

Vid 2017 års slut hade Astronomisk Ungdom 3155 medlemmar (varav 2904 st 6-25 år gamla) och 24 anslutna föreningar. Varje medlem måste varje år aktivt bekräfta att den vill vara medlem för innevarande kalenderår, så kl 00:00 den 1:a januari var medlemslistorna för 2018 helt tomma. Arbetet med att kontakta alla medlemmar och fråga om de vill förnya sitt medlemskap för 2018 började i januari, och har pågått hela året. Förfrågningar genom mail, SMS och telefonsamtal har gjorts till samtliga medlemmar från 2017, och de allra flesta valde att förnya sitt medlemskap.

I början av AU:s historia var medlemmar direktanslutna till AU, men sedan 2016 är AU ett förbund och har därmed föreningar som medlemmar, som i sin tur har individer som medlemmar hos sig. Vid 2017 års slut hade AU 24 föreningar anslutna till sig, och under året har några befintliga föreningar anslutit sig, men framförallt har drivna medlemmar startat nya föreningar på sina skolor eller orter.

Den kanske största förändringen i år med avseende på medlemsföreningar är att vi sedan en stadgeändring under årsmötet 2018 kan ansluta distriktsorganisationer som medlemsföreningar. En distriktsorganisation är ungefär som ett förbund, fast med ett specifikt län eller region som verksamhetsområde, istället för hela landet som AU nationellt har. Distrikt kan ansöka om landstingsbidrag med föreningarna och medlemmarna inom sitt län som underlag, precis på samma sätt som AU ansöker om statsbidrag med hela landets anslutna föreningar och medlemmar som underlag. Under 2018 skickade vårt Stockholmsdistrikt in ansökan om landstingsbidrag, och under 2019 kommer sannolikt resterande anslutna distrikt att göra samma sak.

Vad har då resultatet blivit? Jo, nu vid 2018 års slut har AU över 4800 medlemmar (varav över 4500 st 6-25 år gamla), 46 anslutna föreningar och 6 anslutna distriktsorganisationer. Detta gör AU till ett av Sveriges största ungdomsförbund, varav det allra största för naturvetenskapligt och tekniskt intresserade barn och unga, och det är vi hur stolta som helst över! Vi ser fram emot att fortsätta växa under Rymdåret 2019.

 

Över 70 av medlemmarna deltog i höstens AU-konferens i Uppsala. Här bild från konferensmiddagen på Värmlands nation.
Varukorg