I början av AU:s historia hade vi ingen egen lokal eller kontor. AU:s adress i Skatteverkets register var samma som ordförandens hemadress, och möteslokaler för styrelsehelger och andra aktiviteter fick vi låna tillfälligt. Under hösten 2014 påbörjades arbetet med att anförskaffa egna lokaler för kansli och som högkvarter. Det arbetet är äntligen helt färdigställt, för AU har nu nått sitt slutgiltiga hem.

Innanför fönstret till vänster på andra våningen, där ligger AU:s nya högkvarter.

Nyttan för en organisation att ha egna lokaler, ett eget kansli för personal och utrymme för inventarier, är svårt att överskatta. När det under hösten 2014 stod klart att AU inom några år kanske skulle ha råd och stort behov av ett eget kansli för personal och inventarier (som teleskop och profilprodukter), så påbörjades ett långsiktigt arbete med att anförskaffa en lokal lämplig för detta ändamål.

Redan då såg ordföranden att Stockholms gamla observatorium på Drottninggatan 120 vore den högsta drömmen. Observatoriemuseet där var ganska nyss stängt, och det pågick en utredning inom Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), som ägde fastigheten, om vad som skulle hända med byggnaden. I början av januari 2015 skickades ett mail till KVA:s ledning om att AU var intresserade av att på sikt hyra in sig i lokalen, men svaret som kom var att inga besked kunde ges innan utredningen kring byggnaden var färdig (något som skulle dröja till februari 2018).

En illustration av Observatoriet ur Kungliga Vetenskapsakademins handlingar från 1751, när fasaden av färdig.

Sonderingar fortsatte på andra håll och från första januari 2016 satt vår första personal på The Castle, ett företagshotell på Slottsgatan 8 i Gamla stan. Där skulle vi dock inte bli långvariga, då vi redan i april fick tillgång till 18 egna kvadratmeter samt ett källarförråd i KTH:s lokaler på deras campus. Processen med att få den lokalen hade pågått ända sedan våren 2015, men det lossnade till slut och vi fick ett kontor där, gratis dessutom. Det berodde på många faktorer, varav en var ett mail till Christer Fuglesang i ärendet. Hursomhelst så blev Brinellvägen 24 på KTH vårt kansli och högkvarter i nästan 3 hela år, och åren där utgjorde de kanske mest omväljande, i positiv bemärkelse, i AU:s historia så här långt. Vi är KTH evigt tacksamma för stödet vi fått av dem.

 

År 1871 tillbyggdes observatoriet norrut (den lägre delen till höger i bild tillkom). Även kupolen på taket tillkom då.

I februari 2018 släpptes ett pressmeddelande om att Stockholms gamla observatorium skulle säljas av KVA till Stockholms stad, för att användas som ett centrum för lärande och engagemang. Enligt stadens avsiktsförklaring skulle Observatoriemuseet åter öppnas, Vetenskapens hus skulle komma att hålla skolprogram i huset för lärare och elever, och ideella organisationer som sysslar med populärvetenskap och lärarfortbildningar skulle få möjlighet att hyra kontorslokaler i huset. Samma kväll som pressmeddelandet om detta gick ut skickades ett antal mail från AU:s generalsekreterare till Stockholms stad och andra inblandade aktörer, och med det påbörjades ett arbete med att komma in i huset och få hyra lokaler.

 

Innanför fönstret längst till höger på andra vången, strax till höger om mitten av byggnaden, ligger AU:s nya högkvarter. Delen till höger är från 1753 och delen till vänster (samt kupolen) är från 1871.

För att göra en lång historia kort så gick arbetet med detta under februari till december 2018 mycket bra. Den 13:e december skrev vi på förstahandsavtal på två kontorsrum och ett pentry, totalt 42 kvadratmeter, på andra våningen. Från den 1:a januari 2019 är så Stockholms gamla observatorium AU:s högkvarter! Där sitter nu vår kanslipersonal om dagarna och fortsätter att driva AU framåt. Dessa lokaler kommer är helt perfekta för Astronomisk Ungdom, och Drottninggatan 120 kommer att vara AU:s slutgiltiga hem.

Byggnaden i sig förtjänar ett eget inlägg längre fram. Kortfattat så byggdes det av Kungliga Vetenskapsakademien som deras första byggnad, och färdigställdes år 1753. Det utgjorde högkvarteret för Stockholms professionella astronomer fram till 1931, då de flyttade ut till Saltsjöbaden, då ljusföroreningarna inne i stan blivit för kraftig och instrumenten föråldrade. I och med AU:s inflytt är nu byggnaden återigen bas för viktig astronomisk verksamhet, och det är ett unikt historiskt arv som Astronomisk Ungdom kommer att förvalta.