Robert Cumming tilldelas AU:s hedersstipendium 2019

Astronomisk Ungdom delar varje år ut ett hedersstipendium till en person som genom särskilda insatser har främjat intresset för och ökat kunskaperna inom astronomi och rymdfart hos barn och ungdomar i Sverige. Årets stipendium delades ut den 19:e oktober, i samband med AU-konferensen 2019 å Kvistabergs observatorium. 

Det åligger Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse att varje år utse en hedersstipendiat som vi vill belöna särskilt för betydelsefulla insatser och uppmuntra till fortsatt engagemang för unga med rymdintresse. 2019 års hedersstipendium tilldelades Robert Cumming, redaktör för tidskriften Populär Astronomi, med motiveringen:

Robert Cumming har som redaktör för tidskriften Populär Astronomi och som kommunikatör vid Onsala rymdobservatorium spridit intresse för rymden till en bred publik. Genom att kommunicera astronominyheter på ett populärvetenskapligt och lättillgängligt sätt har han bidragit till större kunskap och nyfikenhet för rymden bland unga i hela Sverige. Robert har även varit en känd förkämpe för jämställdhet och mångfald inom forskarvärlden. Dessutom myntade han termen Astronomisk Ungdom, för vilket Sveriges gemenskap för unga rymdintresserade är honom evigt tacksam.

Ca 65 medlemmar närvarade vid en ceremoniell utdelning av stipendiet, i samband med AU-konferensen 2019. Årets konferens var förlagd till Kvistabergs observatorium i Upplands-Bro kommun, mellan Stockholm och Uppsala, och Robert var inbjuden för att hålla ett föredrag om Populär Astronomi och rymdinriktad vetenskapsjournalistik. Innan föredraget överraskades han med den stora äran att bli vår 7:e hedersstipendiat i ordningen.

Stort tack för dina ovärderliga insatser, Robert!

 

I år delades hedersstipendiet ut av vide ordförande Josefin Karlsson.
Deltagarna i AU-konferensen 2019 tillsammans med hederstipendiat Robert Cumming.
Varukorg