Vad ÄR egentligen strängteori??

Strängteori är vår väg till att finna lösningar på universella frågor som forskare, filosofer mm har frågat sig sen artens uppkomst. Varför finns vi? Svaret vi kan få är inte något vidare filosofiskt svar, men vi kan få något ännu vackrare: en matematisk förklaring till vårt universums uppkomst! 

Så vad är det för något? Strängteori bygger på att de tre rumsdimensioner vi är vana vid bara är några av de 10 som egentligen finns, bara att de övriga är ihoprullade så små att vi inte kan se dem. Tänk dig att du ser ett snöre långt borta. Från ditt perspektiv är det bara en linje, en dimension. Men för en myra som står på tråden finns fler dimensioner; den kan promenera fram och tillbaka, runt tråden både i och mot klockans håll. På samma sätt tänker man med dessa gömda dimensioner. De är, i våra mått mätt, så små att de för oss är gömda. Men på en mycket mindre nivå finns de in facto (enligt strängteorin).

Beviset för detta grundar sig i en teori om att de tänkta minsta elementarpartiklarna, kvarkarna, också är uppbyggda av något, nämligen små strängar av energi. Dessa strängar bygger upp exakt allt, oavsett plats i standardmodellen, och är därför en mycket efterlängtad förenande teori som är applicerbar på all tänkbar materia och energi. Det enda som skiljer till exempel en uppkvark från en neutrino är vibrationerna, frekvensen i energisträngarnas rörelser. Men för att de matematiska formlerna ska stämma krävs det att universum ska vara uppbyggt av hela 10 rumsdimensioner. De ihoprullade dimensionerna har sedan i sig än fler dimensioner, som ni kan se på de två bilderna här till höger.

Det finns ungefär 20 stycken tal som för en fysiker är i stort sett heliga. Det finns elektronens massa, gravitationskonstanten, Plancks konstant m.fl. Dessa är fantastiskt noggrant uppmätta, men hittills har ingen lyckats förklara varför de är just vad de är. Om en decimal på en av de här konstanterna hade ändrats bara en bråkdel, hade universum inte kunnat finnas. Det hade kollapsat. Att dessa siffror är vad de är är anledningen till att vi kan existera. Förhoppningen är att denna strängteori i förlängning skall låta oss beräkna dessa tal och på så sätt lära oss varför de är precis vad de är.

En av de partiklar som vi vill ska finnas, som borde finnas enligt teorin, men som ej kunnat mätas upp är gravitonen, som vi letar efter i LHC (Large Hadron Collider) i CERN genom att kollidera partiklar, och kolla på den totala energin i alla dimensioner innan och efter kollisionen. Om våra dimensioners totala energi minskar i kollisionen tänker man att en graviton kanske har avgetts, men att den försvunnit in i en helt annan dimension som vi inte kan se. Detta skulle därför vara ett bevis för att fler dimensioner än de vi är vana vid faktiskt finns!

Som ni märker erbjuder strängteorin mängder med trevliga möjligheter, men det är fortfarande bara just det – en teori. Only time will tell vad som faktiskt stämmer…

Och med det hälsar jag God jul, och gott nytt år!

Källor: Denna youtube-videon 

Varukorg