Radikal utbrytargrupp bekämpar ljusföroreningar genom direkt aktion

Ljusföroreningar är ett stort problem i vårt moderna samhälle. Utomhusbelysning, såsom gatlyktor, sprider ljus uppåt och förstör natthimlen för människor och djurliv. Förr var Vintergatan synlig och tillgänglig för alla, men idag har nästan ingen boende i städer skådat de tusentals stjärnor som annars syns en mörk och klar natt, tillsammans med Vintergatan som en vacker båge över himlavalvet.

Astronomisk Ungdom arbetar med att påverka politiker och opinion i riktning att ge frågan om ljusföroreningar mer uppmärksamhet och på sikt få till en förändring. Men nyligen bildades en fristående utbrytargrupp från Astronomisk Ungdom, av tidigare medlemmar som inte tycker att Astronomisk Ungdom tar frågan på tillräckligt stort allvar.
Här följer en intervju med en företrädare för utbrytargruppen, exklusivt för AU:s hemsida.

Reporter: Vilka är ni?

AU(r): Vi är en radikal utbrytargrupp som bildats därför att Astronomisk Ungdom är alldeles för mesiga. De vill påverka i frågan kring ljusföroreningar på demokratiska vis, men det tycker vi kommer att gå alldeles för sakta. Därför valde vi att bilda en autonom förening kallad AU(r), där ”r” står för revolutionärerna, som genom direkt aktion tänker göra något åt problemet med ljusföroreningar på riktigt.

Reporter: Direkt aktion? Vad är det?

AU(r): Kasta sten. På gatlyktor, alltså. På så sätt så gör vi något åt problemet på riktigt! I vårt samhälle finns ingen plats för ljusförorenande gatlyktor.

Reporter: Men det är ju skadegörelse?

AU(r): Ljusföroreningar är den riktiga skadegörelsen i sammanhanget. Det är så vi för oss själva rättfärdigar det vi gör. Vår vision är det ljusföroreningsfria samhället. Precis som i Nordkorea.

Reporter: Jag…tror att det är dags att knyta ihop säcken för den här intervjun. Har ni något mer ni slutligen vill förmedla?

AU(r): Tack för det här tillfället för oss att synas! Sympatisörer till vår sak kan kontakta oss för anonymt medlemskap via aprilapril@au(r).se

Varukorg