Årsmötet 2020 hölls digitalt

Varje vår håller AU årsmöte, och sedan 2017 (efter stadgeändring 2016) är det de anslutna medlemsföreningarna som röstar genom varsitt ombud. Vårt allra första årsmöte, då AU grundades den 19:e augusti 2012, hölls över videosamtalstjänsten Skype, men sedan dess har alla årsmöten hållits fysiskt i samband med läger eller kongress. Fram tills denna extraordinära vår.

Ingenting denna vår har blivit sig likt, varesig inom AU, Sverige eller världen. Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar inom alla områden, och det mest märkbara har kanske varit effekterna av den sociala distanseringen. Från att man träffats fysiskt och rest utan hinder så har vi den här våren fått hålla oss fysiskt isolerade från varandra på ett sätt som saknar motstycke i mannaminne.

Alla ordinarie verksamheter inom AU som innehåller fysiska möten, exempelvis alla läger, Rymdforskarskolan, kongressen, Marsresan, Rymdresan, osv. har därför blivit helt inställda. Det är förstås väldigt tråkigt, men AU gör precis som alla andra sitt bästa för att hantera situationen.

En sak som måste hållas, oavsett om det pågår en pandemi eller inte, är årsmötet. Därför kallade förbundsstyrelsen i år medlemsföreningarna till digitalt årsmöte, som hölls över videokonferenstjänsten Zoom. Ett 30-tal medlemmar från ett 20-tal föreningar deltog över Zoom den 26:e april, och årsmötet flöt på bättre än kanske någon hade väntat sig.

Årsmötet började lite oväntat med att årsmötesordförandeveteranen David, som varit sjuk i covid-19 men var på bättringsvägen, efter valen av alla årsmötesfunktionärer behövde meddela att hans symptom tyvärr fortfarande var sådana att han märkte att han, trots stor vilja och ambition, inte hade möjlighet att genomföra mötesordförandeskapet som tänkt. Mötet tackade David för hans insats så långt under mötet och önskade honom att krya på sig. Som tur var hade mötet, medveten om denna risk, detta årsmöte också valt en vice årsmötesordförande i form av Mikael, som tog över klubban efter David.

Årsmötet fortsatte så med att lägga verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen till handlingarna, samt fastställa resultat- och balansräkningen för 2019. Det avrapporterades hur det gått med måluppfyllelsen av de mål som fastslogs av årsmötet 2018, den avgående förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet, och årsavgiften för stödmedlemmar fastställdes till 2000 kr.

Sedan övergick mötet till att behandla förbundsstyrelsens propositioner och inkomna motioner. En proposition rörande stadgans kapitel om revisorer och valberedning bifölls av årsmötet. Sedan behandlades en inkommen motion rörande idéprogrammet och förbundsstyrelsens motionssvar. Efter en längre diskussion i plenum som verkligen engagerade mötesdeltagarna så gick frågan till rösträkning, varpå rösträknarna var för sig tog emot röster ifrån ombuden. Resultatet blev ett beslut om att ersätta Almedalsgruppen med en Rymdpolitisk grupp som bl.a. ska arbeta med förslag till förändringar i idéprogrammet efter medlemmarnas önskemål löpande under året för att sedan presentera förslag inför kommande årsmöten.

Efter att verksamhetsplanen för 2020 fastslagits gick mötet vidare till att välja personer till de olika förtroendeuppdragen. Mötet valde helt i enlighet med valberedningens förslag. Det innebär att förbundsstyrelsen numera består av Louise Drevinger (omval), Gabriel Delerin (omval), Kajsa Toftner (omval), Linnéa Rosenbecker, Cornelia Ekvall, och Ellen Hammarstedt, där Louise valdes till förbundsordförande. Stort grattis till henne och övriga förbundsstyrelsen!

Efter att Louise, som nyvald förbundsordförande, förklarade årsmötet 2020 för avslutat, så tillkännagavs att AU:s förtjänstmedalj i järn tilldelas de avgångna förbundsstyrelseledamöterna Josefin Karlsson och Robin Djerv. Måns Holmberg hade redan järnmedaljen sedan tidigare, då han satt i AU:s styrelse 2013-2015, innan han gjorde en återkomst och valdes till förbundsordförande under årsmötet 2018. Hela Astronomisk Ungdom tackar honom och de andra för deras insatser under det gångna året!

Protokollet från årsmötet publiceras som vanligt här så fort det är justerat.

 

Förbundsstyrelsen 2020/2021.
Varukorg