AU-konferenser 2020

Att 2020 varit ett påfrestande år kan tyckas vara en underskattning. Världen är sig själv olik, och samhället har i modern tid aldrig varit lika repellerande. Stora omställningar för ungdomar, i synnerhet distansundervisningen, har medfört en avsevärd försämring av vår kollektiva hälsa och välmående. Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse, som tvingats ställa in samtliga verksamheter som kräver fysisk närvaro efter mars i år, var fast beslutna att ge våra engagerade medlemmar något speciellt innan årsskiftet – kanske en liten glimt av vad som komma skall, och en uppmuntran att hålla engagemanget uppe. I normala förhållanden anordnar AU en konferens varje höst där 50-100 medlemmar samlas över en helg för att utbyta kunskap, erfarenheter och intressen. I år beslutades att motsvarande konferens skulle delas upp på fem betydligt mindre upplagor runt om i Sverige för att så kunna följa rekommendationerna från FHM. Idag har två upplagor genomförts (Lund och Stockholm) och båda med stor framgång.

Båda konferenshelgerna fick inleda med den klassiska leken ​Get to know your galaxy​ där alla deltagare fick introducera sig med namn och valfritt astronomiskt objekt. Med många nya namn att lägga på minnet fortsatte vi med ett Kahootspel som visade sig innehålla lite av allt möjligt; visste du att en binturong luktar popcorn? Eller att hackspettens näbb träffar trädet med en hastighet på ca 2000 km/h? Några rymdfrågor letade sig också fram, vi lovar. För upplagan i Lund följdes frågesporten upp av en föreläsning av doktoranden Daniel Mikkola, en föreläsning med titeln: ​Vintergatans dynamik och historien den döljer​. Ett komplext ämne som framfördes på ett fantastiskt tillgängligt sätt, och vi hoppas att detta inte är sista gången Daniel Mikkola gästar AU. För upplagan i Stockholm gavs också en föreläsning, om så lite längre fram under dagen, av tidigare styrelseledamot Theresia Hestad. Theresias föreläsning fokuserade på hennes resa från gymnasiet till blivande rymdingenjör, och berättade också om project APTAS – ett projekt hon driver vid Luleås tekniska högskola som innebär konstruktionen av en satellit!

Astronomisk Ungdoms grundare och numera generalsekreterare, Mikael Ingemyr, tog därefter över stafettpinnen och gav deltagarna en överblick över den rika, men inte alltför långa, 8-åriga historia AU bidragit med. Presentationen kulminerade i framtidens möjligheter och tillhörande utmaningar, och sammanfattas med frågan “vad gör vi härnäst?”. AU:s historia är redan imponerande, och nu är det upp till nästa generation ungdomar att skriva fortsättningen. Stoltheten över förbundet gick inte att kringgå i publiken – en publik som skulle kunna rymma AU:s nästa förbundsordförande.

En välbehövd lunch senare fortsatte vi eftermiddagen med att inventera våra kunskaper i föreningsliv och distrikt – en paraplystruktur vars huvuduppgift kommer att vara att ge stöd åt lokala föreningar och verksamheter. Flertalet nya idéer och ambitioner föddes kring vad vi vill göra i distrikten, varav några av idéerna var att arrangera fler regelbundna träffar för alla åldrar, fler unika läger (både informativa och sociala), gemensamma observationer och mer
avslappnade filmkvällar. Efter en lång dag gavs deltagarna tid att kasta på sig sina finaste plagg, ty finmiddag var härnäst på schemat. I Lund avnjöts en härlig trerätters middag i vid Elite Hotel Ideon (även boendet för helgen), och i Stockholm bjöds det på grekiskt tema vid restaurang Faros. För många var detta helgens höjdpunkt.

Söndagen fortsatte var lördagen slutade, och en givande workshop om hur man planerar ett exceptionellt evenemang tog upp tiden fram till lunch. Deltagarna fick 100 minuter på sig att i smågrupper skapa ett eget event utifrån de förutsättningar vi bedömde distrikten att ha, och i slutet av workshopen skulle eventet pitchas inför de andra deltagarna för att kunna utse en klar vinnare. Det blev många skratt och lika många applåder, och den riktiga vinnaren är AU som nu har ett halvt dussin färdiga planeringar på olika event som ska kunna genomföras så snart pandemin lagt sig! Dagen avslutades sedan med en interaktiv presentation om föreningsengagemang där deltagarna fick ta ställning till vad som gör en bra förening. Styrelseposter diskuterades även i lite mer detalj, och deltagarna fick mycket utrymme att få sina frågor besvarade. För några är föreningsengagemanget sprillans nytt, medan det för andra har blivit en naturlig del av vardagen. Att utbyta erfarenheter och tankar i en öppen miljö som denna gynnade alla gott. Konferenserna avslutades omkring 15:00, men för många var det bara början…

Sammanfattningsvis var det minst sagt intressant att delta på en konferens som skiljer sig åt från AU:s vanliga upplaga, och önskemål om att varje år anordna liknande har redan framkommit. Att det blev så bra trots rådande samhällssituation är ett kvitto på den fantastiska pool av engagerade ungdomar AU besitter. Arrangörerna ska ha ett stort tack för deras planering och genomförande av konferenserna, men lika stor eloge ska gå till deltagarna som såg till att helgerna gav faktiska resultat. Resultat är ett väldigt sammanfattande begrepp i denna kontext, och syftar på allt ifrån de nya vänskapsband som skapats till de konkreta idéer om AU:s framtid som deltagarna arbetat fram. I slutet av vardera upplaga tillsattes även en ny styrelse för distriktet i Skåne respektive distriktet i Stockholm, och det är nu med stora förhoppningar och förväntningar som vi blickar fram mot 2021.

Text: Louise Drevinger & Gabriel Delerin
Bilder: Mikael Ingemyr

Bilder från konferensen i Lund:

Bilder från konferensen i Stockholm:

Varukorg