Så var minirymdresan till ESA – ESTEC!

Till följd av pandemin stod medlemmar i Astronomisk Ungdom utan rymdresa förra året. Som kompensation för detta anordnade projektgruppen istället en virtuell rundtur av ESA – ESTEC, den europeiska rymdorganisationens tekniska centrum! Där fick deltagarna lära sig om ESA:s verksamhet och vad som sker på ESTEC just nu. Deltagarna delades upp i fyra grupper och fick fördjupa sig i var sitt ämne som som sedan skulle behandlas under rundturen. Den virtuella rundturen blev mycket lyckad och vi gick alla därifrån med inspiration och ny kunskap! 

När pandemin slog till år 2020 fanns det nog en fråga som plågade oss mest. Hur skulle det bli med rymdresan, Astronomisk Ungdoms årliga internationella sällskapsresa? En projektgrupp var tillsatt och arbetet i full gång men hela resan ställdes in till följd av de restriktioner som infördes i samband med coronaviruset. Vi kommer för alltid minnas år 2020 som året utan en rymdresa. Det råder fortfarande oklarheter kring när en faktiskt rymdresa kommer gå att genomföra. Som tur är blev vi i början av året inbjudna av Robert Willemsen från Spacetours Noordwijk till en digital rundvandring av ESA – ESTEC. Detta blev en utmärkt kompensation för den uteblivna rymdresan året innan!

Lördag 20:e mars tog denna minirymdresa totalt med sig 29 deltagare som delades in i fyra olika grupper med olika inriktningar: Space Plane IXV, 3D printing for space, Robotics for Moon & Mars samt CDF – Satellite design. Dessa grupper fick i uppgift att innan rundvandringen svara på några frågor som Robert hade förberett inom varje grupps respektive fördjupningsområde. Detta var en unik chans för deltagarna att träffa nya människor inom AU, precis som det brukar vara på en vanlig rymdresa. När det sedan var dags för rundvandringen var deltagarna väl förberedda och kunde njuta av den inspirerande presentation över Zoom på 3,5 h som Robert höll i. 

Det hela började med en kort introduktion av ESA, följt av en presentation av det första fördjupningsämnet, Space Plane IXV. Där fick vi lära oss om det arbete ESA gör med rymdflygplan och vilka utmaningar som finns. Resan fortsatte sedan till en presentation om 3D-printing för rymden. Robert berättade om vilka fördelar som finns med att kunna printa saker i rymden. Till exempel behöver man inte ta med sig lika mycket verktyg och material till ISS eftersom man kan printa det man skulle behöva. Han pratade även om hur 3D-printing kan komma till användning när vi ska bygga exempelvis en månbas. Då är tanken att använda sig av det material som redan finns på månen och skriva ut de byggstenar som behövs för att skydda sig mot den starka strålningen i rymden. 

Robert gick sedan vidare till att prata om robotar för Månen och Mars för att slutligen nå det sista fördjupningsämnet, CDF – Satellite design. Där pratade Robert om konceptet concurrent engineering vilket är en arbetsmetodik där uppgifter löses parallellt. Han förklarade att det är viktigt att alla delar av exempelvis ett satellitprojekt kommunicerar med varandra. Ändrar man mängden bränsle på satelliten kanske man måste ändra storleken på farkosten och så vidare. 

Alla fördjupningsämnen var otroligt lärorika och deltagarna lyssnade med stort fokus och ställde en mängd intressanta frågor. Förhoppningsvis kan vi inom en snar framtid ta med denna inspirerande atmosfär till en riktig rymdresa! Vem vet, kanske går nästa fysiska rymdresa till ESTEC i Nederländerna? 

Varukorg