Workshop – Rymdforum 2021

I samband med Rymdforum 2021 anordnade Astronomisk Ungdom en workshop i samarbete med Chalmers. Fjorton entusiastiska gymnasieelever samlades under söndagen den 10:e oktober för att ta del av spännande föreläsningar och praktiska laborationer. Där fick de chansen att lära sig mer om rymden och kunde hämta inspiration inför ett framtida gymnasiearbete. 

Dagen var uppdelad i två pass med en föreläsning och en laboration vardera. Det första passet inleddes med en spännande föreläsning av postdoc Holly Andrews där hon pratade om massiva stjärnor och hennes forskning inom området. Därefter fick deltagarna genomföra en laboration där de, med hjälp av en vattensensor och en Arduino, skulle få en LED-lampa att lysa beroende på hur hög vattenkoncentrationen i två olika behållare med jord var. De fick koppla ihop delarna av kretsen själva och sedan fylla i den koden som saknades på Arduinon. De löste dessa utmaningar på nolltid och lyckades få LED-lampan att lysa rött för att indikera hög vattenkoncentrationen och grön för låg.

Efter lunch blev det dags för pass 2. Tobia Carozzi från Onsala rymdobservatorium inledde passet med en föreläsning om bland annat radioteleskopen LOFAR och SKA. Likt pass 1 fortsatte pass 2 med en laboration med en Arduino och en sensor. Denna gången blev det istället för en vattensensor en sonar som använder ljudets fortplantning för att mäta avståndet till olika föremål. Elevernas uppgift var att bestämma ljudets hastighet med hjälp av sensorn. Denna laboration innebar en större utmaning kodningsmässigt. Däremot lyckades de efter ett tag få ut tillfredsställande värden på ljudets hastighet.

Efter två inspirerande föreläsningar och två laborationer var det dags att avsluta workshopen. Sammanfattningsvis blev den väldigt lyckad! Eleverna fick möjligheten att lära sig av forskare och ingenjörer och dessutom öva på sin problemlösningsförmåga under laborationerna. Vi som har arrangerat detta hoppas att alla deltagare känner sig nöjda och fyllda med ny kunskap och inspiration! 

Rymdiga hälsningar,

Linnéa och Carl

Varukorg