Säkerhetspolitisk grundkurs med Folk och Försvar

Under fredagen den 19 november bjöd Folk och Försvar in representanter från ungdomsorganisationer till en grundkurs i säkerhetspolitik. Astronomisk Ungdom var på plats och representerades av medlemmar från kansliet och den Rymdpolitiska gruppen. Simon Holmqvist berättar mer om kursen nedan:

Det är lätt att tänka att rymdpolitiken utspelar sig i ett vakuum, isolerat från livet på Jorden – men det är inte sant. Därför är det viktigt att vi i den Rymdpolitiska gruppen har en bra bild av hela världspolitiken. Genom att exempelvis sätta en spionsatellitsuppskjutning i ett bredare kontext kan vi få en större förståelse för konsekvenserna. När Folk och Försvar bjöd in oss till deras säkerhetspolitiska grundkurs var det alltså självklart att vi skulle tacka ja.

Det blev jag och Allan från den Rymdpolitiska gruppen samt Sophie från kansliet som åkte upp till Stockholm för att gå kursen. Programmet började klockan 9:00 med några korta presentationer om Folk och Försvar och säkerhetspolitik i allmänhet. Vi fick bland annat lära oss om hur begreppet ”säkerhetspolitik” gått från att huvudsakligen syfta på försvar av staten till försvar av samhället och vad detta inneburit. Under frågestunden som följde lyfte en av föreläsarna det anti-satellit-test som Ryssland nyligen utförde. Testet skapade en stor mängd rymdskrot som hamnade i en omloppsbana farligt nära den internationella rymdstationen, ISS. Rymdpolitiken var alltså även på Folk och Försvars agenda.

Efter en kort paus inleddes den första av tre sammanhängande scenarioövningar. De gick ut på att analysera en fiktiv krissituation och diskutera vad konsekvenserna skulle bli, samt hur vi i så fall skulle rekommendera att regeringen agerade. För varje tillfälle utvecklades situationen och blev alltmer allvarlig. Genom diskussionerna fick vi kontextualisera det vi lärt oss samt ta del av våra gruppmedlemmars kunskaper. Tyvärr fanns det inte många rymdpolitiska infallsvinklar i det hela, men det var väldigt lärorikt att diskutera med personer från såväl försvaret som MUF.

Mellan övningarna hade vi föreläsningar av experter med kopplingar till säkerhetspolitik. Enhetschefen för Amerikaenheten på UD, Veronika Wand-Danielsson, var där och berättade om svensk säkerhetspolitik och samspelet med andra länder. Hon gav en intressant inblick i hur EU och NATO såg på olika konflikter, samt vilken roll Sverige har i det hela. Efter hennes föreläsning var det lunch och därpå ett introduktionspass i försvarspolitik med David Bruhn från Folk och Försvar. Även Roger Gustafson från MSB var där och höll i en föreläsning om deras arbete.

När kursen tog slut klockan 17:00 kände vi alla att vi fått en bättre bild av säkerhetspolitiken i Sverige och världen. Vi ser fram emot att använda våra nya kunskaper i vårt framtida arbete!

– Simon Holmqvist, Rymdpolitiska Gruppen

Varukorg