Årskrönika: Astronomisk Ungdoms 2021

Vid varje årsskifte sedan 2015 skriver Astronomisk Ungdoms förbundsordförande en krönika över det år som gått. Det ger varje medlem en möjlighet att få en inblick i hur den högste förtroendevalde ser på Astronomisk Ungdom och den utveckling som skett under året. I år får vi för första gången ta del av Gabriel Delerins tankar, där han redogör för Astronomisk Ungdoms 2021.

FantAUstiska medlemmar,

Det är med stor stolthet som jag som förbundsordförande blickar tillbaka på året som varit. 2021 var året då samhället hade börjat vänja sig vid den nya vardagen som året tidigare så plötsligt hade introducerat, och för AU innebar detta en vinter och vår av digital natur. Detta till trots återstod det oumbärliga engagemang AU:s medlemmar stått för i nu lite över 9 år, och även om senare halvan av året kunde husera fler verksamheter utanför cyberrymden, så stannade aldrig AU upp. Det astronomiska rymdintresse vi alla delar tog inte ett sabbatsår bara för att samhället ställde om. Tvärtom. Behovet för Astronomisk Ungdom – Sveriges bästa gemenskap – har aldrig varit större. Främjandet av vetenskapen som förklarar den stjärnklara natthimmeln må vara vårt protokollförda syfte, men en stjärnklar natthimmel är oftast som finast när den observeras av fler än endast ett par ögon.

Målet med denna årskrönika är att till er förmedla min bild av Astronomisk Ungdoms utveckling under året som passerat och ta er igenom en snabb repris av några höjdpunkter, milstolpar och anekdoter. Förbundsordförandens årskrönika har varit en tradition sedan 2015, och i traditionell ordning börjar jag från början, den absoluta starten: 1 januari 2021. Vad gjorde jag då? Man får ofta höra att tiden flyger förbi i raketfart, men hur många av er kan återkalla minst tre saker ni gjorde för exakt ett år sedan? Själv glömmer jag vad det var jag skulle söka upp under den tid det tar för mig att navigera från Instagram till Safari. Men jag minns faktiskt en sak jag gjorde för nästan exakt ett år sedan: jag läste årskrönikan 2020. Jag minns att jag även då, som vice till dåvarande förbundsordförande Louise Drevinger, kände en otroligt stor stolthet över hur AU tacklat 2020, och framför allt minns jag hur förväntansfull jag var inför kommande år. 

Under veckorna som följde var samhället fortsatt under hårdare restriktioner av FHM. Kansliet, då bestående av generalsekreterare Mikael Ingemyr samt verksamhetsutvecklare Filippa Koskelainen, fortsatte sitt gedigna arbete från 2020 och i slutet av januari samlades förbundsstyrelsen och kansliet för årets första styrelsehelg – en helg av styrelsearbete där förbundsstyrelsens ledamöter samlas i Stockholms gamla observatorium, AU:s högkvarter. Förbundets verksamhetsplan sågs över, förslag på nya verksamheter lades fram och en del fick läggas till arkiven. Bland besluten som förbundsstyrelsen då fattade fanns också överförandet av överskottet från 2020 till vår Rymdfond, ca 300 000 SEK. Att etablera en ekonomisk buffert är en nödvändighet för att uppfylla en form av krisberedskap som, skulle något illa ske, kan komma att vara avgörande för förbundets överlevnad. På sikt uppskattar förbundsstyrelsen att fondens balans gradvis kommer att öka och i sinom tid leda till grundandet av Rymdstiftelsen, vars årliga avkastning kommer att tillfalla Astronomisk Ungdom, vilket kommer att innebära en långsiktig och oberoende finansiering till förbundet.

Astronomisk Ungdoms högkvarter i Stockholm, och den fina plats alla styrelsehelger varit vid.

AU har under sin relativt korta livstid hunnit etablera sig som ett av inte bara Sveriges, utan hela Nordens, största naturvetenskapliga ungdomsförbund, och en markant del av förbundsstyrelsens arbete har under senare år behandlat övergången från förening till förbund, samt skalningen som tillkommit efter den exponentiella tillväxten. Redan 2015 blev Astronomisk Ungdom ett förbund, då de informella lokalavdelningarna blev formellt konstituerade lokalföreningar, men har sedan dess ökat i medlemstal med en faktor 5. Otroligt kul, och en indikation på att det överallt i Sverige finns barn och ungdomar som brinner för rymden, och AU ska likaså kunna finnas överallt och ge en hand in i vår fina gemenskap. Viktiga steg togs i januari 2021…

Våren 2020 ställdes en rad verksamheter in av förbundsstyrelsen, men ett år senare kunde vi äntligen genomföra dessa i ett corona-anpassat format. I mars gick både rymdresan och marsresan, våra två sällskapsresor, av stapeln! Rymdresan skulle i år bli en virtuell sådan, där medlemmar fick möjlighet att under en eftermiddag lyssna på representanter från ESA ESTEC berätta om rymdflygplan, 3D-printing, robotar på månen/mars samt satellitdesign. Jag vill rikta ett stort tack till projektledare Linnéa Rosenbecker med tillhörande projektgrupp för en väl genomförd rymdresa 2021. Marsresan antog ett fysiskt format, men istället för en stor resa fick denna genomföras i mindre grupper runt om i Sverige, med målet att besöka så många platser som möjligt som huserar objekt tillhörande the Sweden Solar System (SSS) – världens största skalenliga modell av vårt solsystem med Globen/Avicii Arena i centrum som vår sol. Modellen sträcker sig över hela riket, och likaså deltog en rad olika grupper som tillsammans besökte 13 objekt och även tog ett stort antal fina bilder till den ackompanjerande fototävlingen. Jättekul att se så stort engagemang genom ett så stort spann av åldrar, och jag vill rikta ett stort tack till vår klippa till verksamhetsutvecklare Filippa Koskelainen för en väl genomförd verksamhet. Marsresan 2021 dedikerades till initiativtagaren och eldsjälen bakom SSS, den bortgångne astronomen prof. Gösta Gahm. Vinnarna av fototävlingen tilldelades varsitt exemplar av boken Jord vatten luft eld, medförfattad av Gösta Gahm.

Under distriktskonferenserna 2020 presenterade Astronomisk Ungdom den nya kommunikationskanalen för aktiva medlemmar, Slack, och även den officiella discordservern – Rymdcaféet, men det var inte förrän februari 2021 som denna officiellt invigdes på det enda sättet lämpligt: ett 100 frågor långt Kahoot! Totalt 40 tappra medlemmar deltog i rymdquizet, och 3 av dem fick ta emot priser. Toppriset, hela tre böcker, kammades hem av Robin Djerv! AU:s mästarklass i sociala kanaler hade bara börjat, och 1 april 2021 kom nyheten få hade väntat: Astronomisk Ungdom lanserar Stars Aligned – dejtingapp för rymdnördar. En app för dig som vill hitta kärleken genom funktioner som ”supernova”, ”flyby” och få vägledning av dagens horoskop, för bra för att vara sant?? Den uppmärksamme läsaren insåg kanske direkt att nyheten släpptes under den enda dag på året där ”fake news” i någon bemärkelse är accepterat. Ett aprilskämt som jag sent lär glömma, och jag vill rikta ett stort tack till Jessica Lastow vars grafiska design lyckades övertyga ett bra antal (tro mig). 

Några av stipendiaterna, föreläsare och projektgrupp för KLD 2021.

15 april är en viktig deadline för gymnasieelever som ska ta studenten samma år. Det är sista datumet för att ansöka till universitetsutbildningar som börjar hösten därpå. 28 elever från 15 olika gymnasieskolor över hela Sverige fick innan detta ta del av Knut Lundmark-dagarna (KLD) 2021 – inspirationsdagar i astronomi och rymdteknik. Detta år genomfördes stipendiedagarna i digitalt format över Zoom, och i schemat fanns presentationer om universitetsutbildningar i Lund, föreläsningar om Vintergatans dynamik, mörk materia samt satelliter och även en soffpanel med studenter som kunde svara på stipendiaternas frågor. Jag vill tacka projektledare Jessica Lastow med tillhörande projektgrupp för en ansvarsfull och proffsigt genomförd upplaga av KLD.

För tredje gången sedan 19 augusti 2012 hölls AU:s årsmöte digitalt. 25 april samlades medlemmar och ombud från våra medlemsföreningar för att fastställa handlingar och besluta om val av förtroendeposter. Årsmötet, lett av mötesordförande David Andersson, lade rutinmässigt verksamhets- och ekonomisk berättelse till handlingarna och antog även en reviderad version av förbundets idéprogram. Stort tack till Kajsa Toftner och tillhörande grupp för ert arbete i framtagandet av det nya idéprogrammet. Årsmötet avslutades med valet av förtroendeposter, däribland den nya förbundsstyrelsen. Valberedningens nominering röstades igenom, och därmed tillföll mig äran att träda in i rollen som Astronomisk Ungdoms 5:e förbundsordförande. Övriga förbundsstyrelsen utgjordes av Linnéa Rosenbecker (omval), Fanny Johansson (nyval), Hasti Khodabakhshi (nyval) och Sofia Lennerstrand (nyval). Jag vill rikta ett otroligt stort tack till avgående ledamöter Kajsa Toftner, Cornelia Ekvall, Ellen Hammarstedt och numera förbundsordförande emeritus Louise Drevinger, för era insatser för Astronomisk Ungdoms framtid. 

Nyvalda förbundsstyrelsen, från vänster: Hasti Khodabakhshi, Fanny Johansson, jag [Gabriel Delerin], Sofia Lennerstrand, Linnéa Rosenbecker.

Rymdforskarskolan (RFS) är sedan 2016 Astronomisk Ungdoms i särklass största verksamhet, och liksom förbundet bakom har verksamheten stadigt vuxit varje år. Vad som började med en upplaga sommaren 2016 blev tre upplagor året därpå, och i år anordnades RFS för första gången på fyra orter; Stockholm, Uppsala (flyttad från Kiruna pga rådande smittspridning), Lund och Göteborg fick i den ordningen ta emot totalt 96 gymnasieelever från hela Sverige! Jag var själv elev under RFS 2017 i Göteborg. Minnena från den sommaren är kristallklara, och ger mig värme även i skrivande stund när jag tänker tillbaka på alla sena nätter, skratt, stöttning och den än idag kvarstående gemenskapen. För att inte tala om alla coola föreläsningar, studiebesök och projekt! Det går inte att med ord förmedla min lycka över att vi som förbund kan ge nästan hundra gymnasieelever en så värdefull upplevelse. Det hade inte varit möjligt utan samtliga handledare, kansliet och en framstående insats av projektledare Louise Fischer. Jag är er alla oerhört tacksam, och jag tror att jag även kan tala för alla elever på samtliga upplagor. Utförliga bloggar för varje dag av RFS 2021, skrivna av eleverna själva, finns att läsa på hemsidan.

I augusti avslutades AU:s hittills största RFS-sommar, men det fanns mycket kvar att fira. Kanske viktigast av allt, blev vår kansli äntligen större! Tillskotten av Edwin Östlund som vår nya föreningsutvecklare och Sophie Malmberg som vår första projektkoordinator har varit avgörande för höstens framgång. Senare tillsattes även Tove Salomonsson till rollen som distriktsutvecklare, och det innebär alltså att vi nu är 5 st(!) anställda på vårt kansli. Vad detta har betytt för förbundet är i någon mening ALLT, och det kan redan ses på flera sätt. Du som driver en av våra medlemsföreningar har säkert fått ett antal hjälpsamma mejl av Edwin, och du som engagerar dig på nationell nivå i någon av våra verksamhets- och projektgrupper har säkert haft några givande möten med Sophie. Tove har på kort tid åstadkommit väldigt mycket som distriktsutvecklare, inte minst genom att se till att läxhjälp bedrivs på tre orter, i tre olika distrikt. Astronomisk Ungdom har nämligen erhållit ett bidrag från Skolverket för att kunna bedriva läxhjälp, och efter att själv ha varit läxhjälpare under hösten nere i Lund kan jag garantera er som studerar att ni inte vill missa dessa läxhjälpstillfällen. Och ja, fika i mängder och av hög kvalité kan ha att göra med det förutnämnda. På tal om fika, inträffade Astronomisk Ungdoms 9:e födelsedag även i augusti. Givetvis firade vi detta runt om i våra distrikt, med fika, tårta och sång, och samlades såklart på eftermiddagen för att Kahoot! 

Hasti och Linnéa visar upp juryns specialpris som under Kristallengalan 2019 tilldelades Primetime. Spekulationer om vad det är Linnéa håller upp kretsar än idag…

Astronomins Dag och Natt (ADON) gick av stapeln 24 september, och AU:s nybildade verksamhetsgrupp Eventgruppen var på plats på tekniska museet i Stockholm för att hålla i lite workshops för barn. AU:s verksamhet består till huvuddel av sådant som riktar sig till åldrarna 15 och uppåt, vilket är en naturlig konsekvens av att verksamheternas drivkraft länge varit helt ideellt. Därför är det skönt att se oss ta tillvara på chanser som ADON, och inspirera och framför allt uppmuntra barn till att fortsätta ställa frågor och förbli nyfikna. För vissa kan något sådant förändra ett helt liv. Jag vill med det sagt rikta ett stort tack till Eventgruppen med projektledare Josephine Maglio, samt vårt moderförbund Svenska Astronomiska Sällskapet för arrangerandet av ADON. Under kvällen syntes även AU för andra gången i Sveriges största frågesport Primetime. Lite över 20 000 personer deltog och fick se vår egna Hasti Khodabakhshi live i deras mobiler, där hon tillsammans med Primetimes Emil Apell quizade Sverige om vårt solsystem, galaxer och svarta hål. Stort tack till programledar-duon, teknikerna och i synnerhet Martin Palm som tillfrågade AU om huruvida vi hade velat göra en “favorit i repris” under just ADON. Vi får se vad ADON 2022 kommer att ge!

Diverse läger har alltid varit en central del av Astronomisk Ungdoms verksamhet, ända sedan USP 2013. Läger passar i princip alla åldrar, vilket gör dessa till en utmärkt väg till ett ökat rymdintresse och vår gemenskap för våra yngre medlemmar. Space Camp anordnades i augusti i Skåne och gav 9 barn en helg med observationskvällar, studiebesök, konstruktion av månlandare kapabla till att rädda ett ägg, pizza under filmkväll, och mycket mer! Stort tack till projektledare Talitha Nauta med tillhörande projektgrupp för ett föredömligt genomfört Space Camp. För våra aningen äldre medlemmar, närmare bestämt 14-15 år, gavs möjlighet att närvara på Astronomilägret på Plönninge observatorium under en helg i juli. Tipspromenader, en Scavenger Hunt (en bildjakt), föreläsningar om liv ute i universum, filmvisning, en lägereld med marshmallows, stjärnskådning… Yes, schemat var fullspäckat! Tack till arrangörsgruppen för väl genomfört Astronomiläger. Det kan även nämnas att ännu ett läger anordnandes i Plönninge, då för åldrarna 12-13 år. Ett annat viktigt läger som inte är ett annat likt är Gastronomilägret. Extra god mat, extra mycket kul och extra mycket lägerkänsla. Detta fick medlemmar i åldrarna 15-25 år ta del av under augusti, och jag vill rikta ett stort tack till projektledare Victoria Raalas med tillhörande projektgrupp för ett väl genomfört läger. 

Deltagarna vid Star Party 2021.
Bildcred: Fanny Johansson

Givetvis är inte krönikans del om läger komplett utan att nämna Star Partyt – ett läger med 100% fokus på astrofotgrafi – som Niklas Engelhardt Önne, Viktor Stubbfält och Fabian Lundell tog till Värmlands mörka skogar och genomförde med bravur. Niklas, som för övrigt antog rollen som projektledare, var en av handledarna under sommarens Rymdforskarskola. Tillsammans med mig, Eli Adelhult och Theresia Hestad utgjorde vi den handledargrupp som hade hand om de två sista upplagorna, Lund och Göteborg. Alla handledare imponerade på mig enormt mycket, men Niklas stack ut lite extra. Förutom att vara en briljant fysiker, skådespelare och vara rik på memes så är Niklas personifikationen av pop-up ads. Ni vet de annonser som dyker upp lite var som på internet, och som dessutom lite halvt döljer ”x” för att trycka bort annonsen? Jajamensan, jag tror inte att en enda RFS-elev i Lund och Göteborg inte kände till det stundande Star Partyt innan upplagorna haft sina avslutningsceremonier. Anmälan till lägret öppnade i augusti, hemsidan kraschade efter 2 minuter, och efter 8 minuter var alla platser reserverade. Dagen därpå hade tillräckligt många skrivit upp sig på reservlistan att ännu en upplaga av lägrets platser hade kunnat fyllas, och reservlistan blev bara allt större. En stor del av anmälningarna var Niklas RFS-elever… Lyckligtvis levde Star Party 2021 upp till även de högsta förväntningarna, och ribban för 2022 har aldrig varit högre. Eloge återigen till Niklas och tillhörande projektgrupp för arrangerandet av ett enastående läger!

I slutet av november, och även så början på december, anordnade för första gången AU:s distrikt sina egna distriktskonferenser. Stockholm och Uppsala slog ihop sina konferenser och bjöd in deras medlemsföreningar till en helg i magnethuset i centrala Stockholm, och Skånedistriktet bjöd in Skånes föreningar till samma helg i astronomihuset i Lund. Veckor senare bjöd Västra Götalands-distriktet in till NTI:s lokaler (Johanneberg) i Göteborg. Dessa konferenser bestod alla i huvudsak av en föreningsutbildning som gav våra medlemsföreningars styrelser kunskap om allmänt styrelsearbete, ekonomi, kommunikation, marknadsföring (OBS: inte given av Niklas E.Ö) och gruppdynamik. I övrigt fick deltagarna även nätverka med andra engagerade inom distriktet, tillsammans avnjuta en finare middag samt vidareutveckla distriktets verksamhet. Jag vill rikta ett astronomiskt tack till samtliga distriktsstyrelser, med Fanny Johansson (Skåne), Sebastian Löf (Västa Götaland), Minna Palmgren Thun (Uppsala) och Allan Edh (Stockholm) i spetsen. Distriktens betydelse för AU är enorm, och jag ser fram emot arbetet som väntar 2022.

Föreningsmedaljerna presenteras officiellt under AUpple eventet.

Efter att distriktskonferenserna avslutats väntade Astronomisk Ungdoms nationella konferens. Tidigare år har denna dedikerat en del av schemat till diverse föreningsutbildningar, men i år, tack vare distriktens bidrag, var det större fokus på förbundet AU, nätverkande och även så firande. Eftersom konferensen inföll 17-19 december var det passande att blicka tillbaka på året som varit och till deltagarna ge en avstämning på vad som hänt och framför allt vad som kommer att hända. Detta gjordes genom något som förbundsstyrelsen väldigt ledande döpte till AUpple eventet. Svartklädda FS-ledamöter med juliga hårband och en ovanligt stor representation av polotröjan fyllde Ångströmlaboratoriets Polhemsal med tre dussin entusiastiska deltagare, och presenterade nästa stora reveal efter nästa stora reveal. Och ja, svengelska var the föredragna language. Applåderna var många, och efter ett tag kanske en uthållighetsutmaning… AUpple eventet kan sammanfattas som en total succé.

AU-konferensen innehöll såklart mer än bara AUpple eventet; teambuilding, workshops, föreläsningar och en finmiddag på Clarion Hotell Gillet i Uppsala lämnade alla ett mer än positivt avtryck på helgen. Under finmiddagen hölls även en ärofylld medaljceremoni där medlemmar uppmärksammades för sitt engagemang. Fyra nationella förtjänstmedaljer delades ut, men kort därefter följde debuten av AU:s föreningsmedaljer(!). Liksom de nationella förtjänstmedaljerna återfinns dessa i valör brons, silver, guld och järn men har istället andra motiv på medaljen samt ett gult band istället för blått, och tilldelas för föredömligt engagemang inom och för AU:s medlemsföreningar. Föreningsmedaljerna är retroaktiva, och därför följde en ovanligt lång medaljceremoni. Höjdpunkten för mig var när jag, tillsammans med förbundsstyrelsen, fick äran att tilldela Louise Fischer, Robin Djerv samt Linnéa Rosenbecker förtjänstmedaljer i valör guld – den främsta utmärkelsen för aktiva medlemmar. Louise mottog den nationella guldmedaljen för hennes många år av föredömligt engagemang, inte minst som skattmästare i förbundsstyrelsen samt handledare och senare projektledare för Rymdforskarskolan. Robin tog emot AU:s första föreningsmedalj i valör guld för hans betydande arbete och driv i frågor som berört distriktens framkomst och utveckling. Linnéa överraskades med tilldelningen av AU:s andra föreningsmedalj i valör guld för hennes avgörande insatser i studentföreningen LARA (Lunds universitet) som deras grundare och ordförande i 3 år.

Bengt Gustafsson donerar ett signerat exemplar av hans senaste bok till Astronomisk Ungdom.

Att uppmärksamma personer är ett angenämt uppdrag som del av förbundsstyrelsen, och under konferensen tillkännagavs Astronomisk Ungdoms Hedersstipendiat 2021 – prof. emeritus Bengt Gustafsson, med motiveringen: Som svensk astronom och astrofysiker har Bengt Gustafsson genom sin forskning bidragit till kunskapen om kosmos och inspirerat unga som gamla till att omfamna universum och dess fascinerande natur. Han har med sin ikoniska röst på ett fängslande sätt spridit sitt brinnande engagemang för vetenskap i offentliga sammanhang genom radio, TV och populära föredrag. Med sina tidlösa litterära verk har Gustafsson gjort astronomin tillgänglig i ett populärvetenskapligt format för dagens såväl som framtida generationer av unga. Redan under sommaren var förbundsstyrelsen och generalsekreterare Mikael Ingemyr på plats i Uppsala för att tilldela Bengt Gustafsson Hedersstipendiet, vilket kan förklara de soliga bilderna för dem som läst senaste utgåvan av Populär Astronomi. Ett halvår senare kunde Bengt äntligen presenteras i samband med konferensens andra föreläsning den 18 december. Föreläsningen berörde till stor del livet och utmaningarna som forskare, vilket medförde lärdomar en kan ta med sig oavsett karriär. Mer om detta ämne skriver Bengt Gustafsson i hans senaste bok Vägvisare mot det okända: minnesbok för nya forskare, ett litterärt verk som Bengt han själv har donerat till AU:s bibliotek för den som har svängarna förbi!

Besökare från hela världen får lära om CanSat.
På plats i den svenska paviljongen, Expo 2020 Dubai.

Också var det jul, tätt följt av de orimligt korta mellandagarna och ”whoosh” sa det; om några timmar ökar koncentrationen av strontium, natrium, barium och koppar i lokala delar av himmeln när klockan slår över till tolv och vi i Sverige officiellt lämnar 2021 till historieböckerna. För dig som fortfarande läser kan uppfattningen råda att AU:s år mer eller mindre helt har återberättats, men för mig som skriver min 18:e paragraf råder en förundran över hur jag ännu inte kommit halvvägs. Om Astronomisk Ungdom fortsätter växa i denna takt kommer vi snart att behöva införa en kvartalskrönika. Som förbundsordförande är AU ständigt närvarande i min vardag, och få dagar är andra lika. Under året har AU fått privilegiet att utgöra en del av ESERO, vilket är den europeiska rymdorganisationen ESA och Rymdstyrelsens projekt med syftet att väcka skolungdomars nyfikenhet för naturvetenskap och teknik med rymden i centrum. Konkret innebär detta att AU fått bidrag för att fortbilda lärare inom CanSat – en internationell tävling som låter grupper av gymnasieelever designa, bygga och skjuta upp egna mini-satelliter. Hur coolt är inte detta? När AU presenterade några komponenter av en CanSat i den varma fukten i Sveriges paviljong, som del av Expo 2020 Dubai, var alla överens om att detta är något man önskat fanns när man själv var gymnasieelev. Ja, ni läste korrekt; AU fick delta i Expo 2020 Dubai – en av världens största utställningar! Utställningen invigdes 1 oktober 2021 efter att ha skjutits upp ett år, och några veckor senare inföll rymdveckan. Världens rymdprofiler, aktörer och entusiaster koncentrerades på ett enda ställe, och jag är ödmjuk och samtidigt ofantligt stolt över att Astronomisk Ungdom uppmärksammats på detta sätt av Rymdstyrelsen, till vilka jag vill förmedla hela förbundets absolut största tacksamhet. 

I slutet av oktober fick jag även äran att berätta om vårt förbund under Lunds EU-day, vilket var en endagskonferens som skulle belysa de stora samhällstrenderna som påverkar Lunds, Skånes och Europas framtid. Rymden är högst aktuell i Skånes studentstad, som bland annat nyligen fått ett ESA BIC – ett typ av inkubationscenter som ska främja uppstarten av nya rymdföretag. 5 minuter, inte mer, fick jag på mig att berätta om AU. Även om det inte är detsamma som att skriva en årskrönika så fick jag hålla en onaturlig fart i mitt tal. I publiken fanns bland annat Portugals ambassadör, vilket gjorde det extra kul att berätta om våra två stipendier Rymd- och Astronomistipendiet. Det sistnämnda går till AstroCamp i Portugal, men fick tyvärr ställas in i år. Rymdstipendiet går till European Space Camp på Andöya Space Center, och hölls i år digitalt. Eddie Profaska Dzankic tilldelades stipendiet för hans gymnasiearbete om rymdskrot, stort Grattis Eddie! När vi väl är på temat om stipendier kan jag också här ta plats för att gratulera Julia Mårtensson för att ha tilldelats Rosa Tengborgs ungdomsstipendium, utdelat av Svenska Astronomiska Sällskapet. För er som känner Julia kanske ni någon gång frågat er varifrån hon får all tid, min hypotes är att hon antingen sover 30 minuter per dag, hittat en pimpad DeLorean alternativt en ”time turner” eller att hon är en identisk trilling. Oavsett svar kan ingen förneka att hennes engagemang inom AU varit enastående. Som ordförande i GAUSS, vice ordförande i Västra Götalands-distriktet och handledare under RFS har hennes bidrag helt välförtjänt uppmärksammats.

Från vänster: Alexandra Arnmark, Nickoo Sadeghi och Viktor Wellander. Ett urval av nyfunna eldsjälar i AU.

Astronomisk Ungdom utgörs av två grundpelare: de nationella verksamheterna samt medlemsföreningarna. 2021 har en del föreningar lösts upp, men även nya har anslutits. EUROAVIA Stockholm, Higgs och NEA är bland våra nya föreningar, där de två sistnämnda grundats av sommarens RFS-alumner. En stor eloge till Nickoo Sadeghi respektive Chrysella Marlyn för ert initiativtagande och gedigna nybyggaranda. Även Örebro har fått sig ett återuppväckt föreningsliv, där Smilla Holgersson Eliasson och Viktor Wellander varit extra drivande. UAPFF hade återigen sin årliga mini-nobelmiddag i magnethuset efter att 2020 fått ställa in denna. Stort tack till Eli Adelhult, Tess Ellertsson och Agnes Nilsson för en fantastisk kväll. Unga Astrobiologer spenderade även de en helg i magnethuset när de under sommaren anordnade deras första läger(!), stort tack till ordförande Fanny Johansson med tillhörande styrelse. Som del av LARA:s styrelse och därmed deras dagliga verksamhet har jag fått den unika möjligheten att se ideellt engagemang som annars skulle undgått mig, och framför allt sätter detta perspektiv på hur mycket engagemang det finns ute i våra medlemsföreningar, ca 50 till antal, som tyvärr inte ryms i denna krönika. Till er vill jag förmedla min och förbundsstyrelsens enorma tacksamhet, och jag hoppas att vi kan träffas 2022 under flertalet kommande nationella evenemang.

Från vänster: Olle Norberg, Christer Fuglesang och Mikael Ingemyr. Bilden är tagen under Rymdforums styrelsemöte.

Med numera timmen kvar till 2022 känner jag en stress. Stressen över tentorna? Nej, den har jag lyckats förtränga och ser fram emot att ha den tillbaka. Stressen över att hinna klart krönikan innan midnatt? Ja, särskilt då det alltid finns så mycket kvar att berätta, att ge er en inblick i allt kul som händer i Sveriges bästa förbund. Det jag tänker tillbaka på nu är att Rymdforum alldeles nyligen haft sitt styrelsemöte på vårt kansli på observatielunden, och att vi under följande julbord sjöng låten ”Fuglesang är en astronaut”, med melodin för ”jag är en fattig bonddräng”, till Christer Fuglesang han själv! Jag tänker också på att AU var med och invigde dvärgplaneten Varda till Sweden Solar System, vilken placerats i Uddevalla. Två st RFS-upplagor, Stockholm och Göteborg, har haft återträffar under hösten, och ännu ett barnläger anordnades i Uppsala 11-12 december. Två astronomiolympiader, IAO och IOAA, har samlat dussintals entusiastiska elever vid tillfällen för att skriva kvalificeringsprov samt fortbilda sig inom astronomi och astrofysik. AU har även erhållit ett bidrag från Skolverket som skall användas för att stötta entreprenörskap i gymnasiet, kanske får vi snart se många fler UF-företag med rymden som mål!

19 augusti 2022 är AU officiellt 10 år, men firandet sträcker sig över 365 dagar; 2022 är ett jubileumsår! En jubileumsgrupp tillsattes tidigare i år, vilken i sig består av tre sub-grupper som alla är ansvariga för en del av jubileet. Under året skall en jubileumsfilm produceras, en jubileumsbok författas och allt kulminerar i december med en stor jubileumsbankett utan dess like! Utöver detta kommer RFS åter att anordnas i fyra upplagor, nu med förändringen att upplagorna går av stapeln parallellt i par, två i början av sommaren och två i slutet. Fantastiskt för den som kanske också vill ta del av en rymdresa under sommaren! Distriktens verksamhet kommer att fortsätta öka, och de nationella verksamheterna likaså. Visste du att Christer Fuglesang-dagarna, motsvarigheten till Knut Lundmark-dagarna för grundskolan årskurs 9, går av stapeln redan i januari för första gången? I januari lär för övrigt också rymdteleskopet James Webb ha anlänt till Lagrangepunkten L2, och att behöva invänta de första resultaten i mer än ett halvår finner jag vara nästan lika besvärligt som väntan på att se Spider-Man: No Way Home. Nästan…

För våra föreningar och distrikt innebär början på året att det är dags för årsmöten, och för kansliet innebär det bland annat tillsättning av en rad olika verksamhets- och projektgrupper. Jag säger detta för att det aldrig funnits en bättre tid att vara engagerad inom AU än just nu. Att 2022 lär bli ett händelserikt år är en underskattning, och du vill inte missa en enda sekund!

Avslutningsvis vill jag personligen tacka kansliet och förbundsstyrelsen för de många fantastiska insatser individer och grupper stått för under 2021; att få inneha titeln som förbundsordförande är ett privilegium till stor del pga er. Tack.

Foto: Mikael Ingemyr

Gott nytt år och god fortsättning,

Gabriel Delerin, Förbundsordförande

Varukorg