Ledarskapskurs – våren 2022

Under helgen 25-27 mars anordnades en ledarskapskurs för AU:s ideellt aktiva. Syftet med kursen var att deltagarna skulle få träffa sina projektmedlemmar och lära sig mer om ledarskap, verksamhetsplanering och inkludering. 

Under fredagen samlades deltagarna för en social kväll med samarbetsövningar där de fick lära känna varandra med hjälp av aktiviteten “äggstronaut”. Målet var att bygga en farkost som överlevde ett fall på några meter, utan att ägget inuti skadades. Kvällen avslutades med pizza och sociala aktiviteter.

Lördagen inleddes med en föreläsning i krishantering av Filippa Koskelainen, som berättade om vilka krissituationer som kan uppstå under en verksamhet, och hur man hanterar/förebygger dessa. Deltagarna introducerades även till första hjälpen och hur man identifierar olika typer av skador. 

Vid lunchtid var det dags att åka till Astronomisk Ungdoms kansli vid Observatorielunden. Deltagarna fick ta del av föreläsningar och diskutera olika frågor inom verksamhetsplanering, budgetering och ledarskap. AU:s tidigare styrelseledamot Robin Djerv föreläste om hur det är att engagera sig i förbundet, och vad deltagarna kan tänka på för att uppnå ett hållbart engagemang. 

Söndagen inleddes med en kommunikationsövning. En grupp fick se en lego-figur, och skulle vidarebefordra informationen till en annan grupp som inte hade sett figuren. Endast ord fick användas – inga gester eller symboler. Den tredje gruppen skulle sedan bygga ihop samma figur med hjälp av informationen från den andra gruppen. Det var väldigt klurigt, men grupperna kom på egna metoder för att kommunicera på ett effektivt sätt, och klarade av uppgiften utmärkt!

Kommunikationsövningen följdes upp av en föreläsning av Amanda-linn Bodin, som handlade om HBTQ-historia och hur projektmedlemmarna kan arbeta för inkludering inom sin verksamhet. Kursen avslutades med en tygmärkes-workshop med Tove Salomonsson från kansliet. Deltagarna fick dela med sig av olika idéer och samarbeta kring designen av tygmärken, som sedan kommer att delas ut i AU:s olika verksamheter.

Vi på kansliet tackar deltagarna för en trevlig kurshelg och hoppas att vi ses snart igen!

Varukorg