Kriget i Ukraina och rymden (2 av 3)

Rymdsektorns inverkan på kriget i Ukraina

Tre månader har gått sedan Ryssland invaderade Ukraina. På tre månader har miljontals liv vänts upp och ner, folk har tvingats på flykt, och tusentals har fått sätta sina liv till. Astronomisk Ungdoms syfte är inte att ta ställning i frågor rörande internationella relationer, men i prövande tider kan vi finnas vid med en gemenskap för de som behöver det. Vi enas i vårt gemensamma intresse för rymden och fortsätter verksamheten som vanligt när andra saker inte längre är det. Vi är inga experter på diplomati eller konfliktanalys, men det vi kan diskutera är rymden.

Rymdsektorn har hittills haft viss inverkan på krigets utfall, och det är detta vi kommer redogöra för i denna artikel.

När stora delar av Ukrainas internet slogs ut av ryska styrkor i slutet av februari bad landets ledning omvärlden om hjälp. Elon Musk var då snabb att aktivera satellitklustret Starlink över Ukraina för att ersätta de förstörda fiberoptiska anslutningarna. Sedan dess har SpaceX enligt CNBC skickat “tusentals” kit med antenn, stativ och router för att möjliggöra en direktkoppling med Starlink. I början av mars började dock användare uppleva störningar i uppkopplingen från ryska störsändare som siktar in sig på GPS-signaler. Musk twittrade sedan att störningen ska ha förbikopplats med en lyckad mjukvaruuppdatering några dagar senare. Finansieringen av detta kommer enligt SpaceX styrelseordförande Gwynne Shotwell till största del från privata källor men även från Frankrike och Polen.

En annan del av rymdinfrastrukturen som är under attack är Ukrainas tillgång till satellitnavigationssystem. Enligt U.S. Space Force använde ryska styrkor störsändare för att blocka GPS, som ägs av USA. Under månaderna innan kriget upptäckte det amerikanska företaget Hawkeye 360 störningarna över regionerna Donetsk och Luhansk som tros vara i syfte att störa drönare som användes i området. Sedan kriget utbröt har även civila flyg påverkats av GPS störningar. Dessa tror man vara indirekta skador från störsändare vars syfte är att skydda trupper från GPS-styrda missiler. Ryssland har sitt eget navigeringssystem, GLONASS, och EU har Galileo.

Medias rapportering av kriget har mer än under tidigare krig i världen bestått av satellitbilder, både av förödelsen och av militära förflyttningar. Bilderna har visat kilometerlånga konvojer av fordon, massgravar och förstörda byggnader. Spridningen av bilder från privatägda företag som skickar upp egna satelliter har möjliggjort att allmänheten och militäranalytiker har kunnat göra bedömningar av invasionen på egen hand. Det är också ett verktyg för internationella myndigheter och människorättsgrupper att dokumentera Rysslands aggressioner mot civila mål för att bygga krigsbrottsmål. 

Anledningen till att antalet allmänt tillgängliga satellitbilder är mycket högre nu än för några år sedan är att antalet kommersiella satelliter i omlopp har ökat markant. Medan regeringar och underrättelsebyråer har samlat klassificerat hemlig information har kommersiella företag kunnat sälja egna, oklassificerade bilder. För ett så lågt pris som 10 dollar per km² kan man få en bild med en upplösning på 30×30 cm, vilket är tillräckligt för att urskilja vägmarkeringar och identifiera fordon (Baraniuk, Chris 2022). På detta sätt kan man presentera information på ett mer objektivt sätt och låta allmänheten dra sina egna slutsatser. Det finns förvisso risker med att sprida militär information. Det äventyrar säkerheten för styrkorna och underminerar ländernas strategiska beslut. Det är dock en risk som kan drabba båda sidor. Även om militärer har egna omfattande underrättelsekällor att förlita sig på kan man inte veta vad spridning av satellitbilder i sociala medier kan leda till.

Ett Kiev-baserat rymd start-up, Lunar Research Service, var nästintill redo att skicka upp sin första omgång nanosatelliter när kriget bröt ut. Istället monterade de isär dem igen och överlämnade komponenter till militären för att användas i kommunikationsutrustning och drönare. Deras 3D-skrivare skriver nu ut vapenuppgraderingar istället för satellitdelar, och flera av deras anställda har börjat arbeta för landets cyberförsvar, och det territoriella försvaret.

Kriget i Ukraina är unikt i den mening att det utspelar sig i ett urbant, tekniskt modernt samhälle, men med gamla metoder. Aldrig tidigare har vi haft så många möjligheter till insyn i vad som utspelar sig på krigets front. Mängden satellitbilder som publiceras offentligt ger en mer ärlig bild av hur kriget fortgår, men innebär vissa risker. Hittills har kommersialiseringen av rymdsektorn bidragit till Ukrainas framgångar, och företag har spelat en större roll än under tidigare krig. Hur detta utvecklar sig är svårt att säga, och Putin är inte känd för att vara förlåtande. Frågan är hur mycket makt han har över saken.

Referenser

Albon, C 2022, “How commercial space systems are changing the conflict in Ukraine”,  C4ISRNET, 25 april, hämtad 26 april 2022, https://www.c4isrnet.com/intel-geoint/2022/04/25/how-commercial-space-systems-are-changing-the-conflict-in-ukraine/

Baraniuk, C 2022, “How access to satellite images shifts the view of war”, BBC, 22 mars, hämtad 26 april 2022, https://www.bbc.com/news/business-60762772

Bateman, T 2022, “Russia responsible for GPS jamming in Europe, French air safety official claims”, Euronews.next, 1 april, hämtad 26 april 2022, https://www.euronews.com/next/2022/04/01/russia-responsible-for-gps-jamming-in-europe-french-air-safety-official-claims

Howell, E 2022, “Russia is jamming GPS satellite signals in Ukraine, US Space Force states”, Space.com, 12 april, hämtad 26 april 2022, https://www.space.com/russia-jamming-gps-signals-ukraine

Massie, G 2022, “Elon Musk helps Ukraine with SpaceX’s Starlink satellites”, Independent, 28 februari, hämtad 26 april 2022, https://www.independent.co.uk/news/world/europe/elon-musk-helps-ukraine-satellites-b2024893.html

Pultarova, T 2022, “Ukrainian moon start-up volunteers tech for military use”, Space.com, 20 april, hämtad 26 april 2022, https://www.space.com/ukraine-moon-startup-volunteers-tech-military

Sheetz, M 2022, “Elon Musk’s SpaceX sent thousands of Starlink satellite internet dishes to Ukraine, company’s president says”, CNBC, 22 mars, hämtad 26 april 2022, https://www.cnbc.com/2022/03/22/elon-musk-spacex-thousands-of-starlink-satellite-dishes-sent-to-ukraine.html

Varukorg