Kvaltävling av årets CanSat-tävling gick av stapeln på Tekniska museet

Under våren anordnades vår första nationella uttagning till Esa:s Can-Sat tävling. Första delen av tävlingen bestod av ett kval, som gick av stapeln på Tekniska museet den 18 mars. På plats samlades åtta lag som tävlande om tre finalplaster… spänningen var påtaglig hela dagen. På plats fanns även en expertjury som under hela dagen bedömde lagen: Stefan Krämer från Svenska rymdbolaget (SSC), Liselott Krokstedt från Rymdstyrelsen, Cecilia Kozma från KTH och ESERO Sverige och Linnea Rosenbecker från Astronomisk Ungdom och SAAB.

Stort tack till SSC, Rymdstyrelsen, KTH, Sveriges Ingenjörer, ESERO Sverige och Tekniska museet för att ni gjorde tävlingen möjlig! Och ett extra tack till alla volontärer som hjälpte till under dagen!

Alla fantastiska bilder: Oscar Larsson / @FotoOscar

Under förmiddagen fick lagen chans att göra de sista finslipningarna på deras CanSats. Samtidigt fick juryn gå runt och ställa frågor till lagen, och se hur de samarbetade och vad för tankar som låg bakom deras experiment.

Ett av lagen som var i full gång med att fixa det sista med deras CanSat inför eftermiddagens släpp. Foto: Oscar Larsson / FotoOscar )

Under eftermiddagen skulle samtliga lag släppa deras CanSat:s med drönare ute på gärdet. På grund av regn kunde tyvärr inte drönaren flygas och det fick istället bli att släppa CanSats:en från taket på museet. Varje lag fick en chans att samla in data, men för kvalpresentationen krävdes inte att data faktiskt samlades in, utan större vikt låg på samarbete och utvecklingspotential. Juryn ville se att lagen hade en stark vision för uppdragens framtid och att de hade det som krävs för att både designa och genomföra ett rymdprojekt.

Under eftermiddagen fick samtliga chansen att presentera deras CanSat, uppdrag och hur dagen gått för juryn. Alla visade på stor potential och en ljus framtid inom forskning och ingenjörsskap, men endast tre platser fanns till finalen och juryn hade ett svårt uppdrag framför sig.

En CanSat är en simulering av en satellit, som får plats i en läskburk (varav namnet). Foto: Oscar Larsson / FotoOscar
Stefan Krämer, en av jurymedlemmarna, bedömer en av lagens CanSat:s. Foto: Oscar Larsson / FotoOscar
CanSat:en fick släppas från Tekniska museets takFoto: Oscar Larsson / FotoOscar
Foto: Oscar Larsson / FotoOscar
Alla fantastiska gymnasieelever och volontärer som tävlande i kvalet för den svenska uttagningen i CanSat 2023. Foto: Oscar Larsson / FotoOscar
Varukorg