Anmälan till extra årsmöte 2024

Till det ordinarie årsmötet 2024 hann tyvärr inte revisionen av årsbokslutet för 2023 klart i tid. Därför bordlades frågorna om årsbokslut 2023, revisionsberättelse 2023 samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2023 till ett extra årsmöte innan juli månads utgång.

Det extra årsmötet kommer att hållas söndagen den 28:e juli kl 19:00 över Zoom. Zoom-länk skickas ut till alla som anmäler sig via nedanstående formulär. Formulärsvaren används också för att förbereda röstlängden.

Varukorg