Ansökan om bidrag från Understödsfonden

  • ååååmmdd-nnnn
  • Här anger du vilken verksamhet du önskar delat i och vill söka stöd för från understödsfonden. T.ex. Rymdläger, Gastronomiläger, Marsresan eller Rymdresan osv.
  • Ange här hur mycket du vill söka i stöd från Understödsfonden.

Här kan du söka bidrag för att helt eller delvis täcka deltagaravgift och/eller resa för dig som är medlem i Astronomisk Ungdom och vill delta på en av våra verksamhet. Understödsfondens syfte är att se till att alla medlemmar i Astronomisk ska kunna delta i alla våra verksamheter. Bidraget avser att täcka helt eller delvis utgifter som resa, anmälningsavgifter eller andra omkostnader.

För att ansöka om medel från Understödsfonden fyller du i formuläret till vänster.

Varukorg